19 april 2014

Svartmålning och personangrepp

Socialdemokraterna skriver idag en debattartikel som innehåller ett antal rena felaktigheter. Bland annat påstår S att "under två mandatperioder med borgerligt styre har landstingets ekonomi urholkats och resurser slösats bort". Det är en direkt osanning.

Landstingets samlade resurser, det egna kapitalet, har tvärtom ökat med drygt 600 miljoner sedan 2006. Det är inte en följd av engångsposter i resultatet utan av överskott i ekonomin. Varje år.

Till det ska läggas att landstinget aldrig investerat så mycket i lokaler och utrustning som under dessa år. Rekordet slås 2013 då investeringarna nådde rekordnivå med cirka 900 miljoner.

Den förbättrade ekonomin har inte räckt bara till investeringar. Landstinget har också kunnat sätta av ungefär en miljard till kommande pensionsåtaganden för de anställda. Det kommer att vara en lättnad för landstingets ekonomi på sikt och är ännu ett exempel på långsiktig ekonomisk planering.

Det är heller inte sant att det saknas en långsiktig strategi för landstinget och för Akademiska sjukhuset. I september fastställdes en sådan plan, med en tydlig inriktning för landstingets och sjukhusets framtid. Det var för övrigt en plan som hade processats i mer än två år med socialdemokraternas deltagande. Av någon anledning ljuger de nu om att planen ens existerar.

Vi har också lyssnat till hur våra anställda upplever sin arbetssituation, i en undersökning som omfattar landstingets alla medarbetare. De allra flesta trivs på jobbet, men vill se förbättringar när det gäller möjligheten att påverka den egna lönen och den fysiska arbetsmljön. Därför har vi fastställt en lönepolicy som verkar i den riktningen, och satsar - som sagt - stort på landstingets tidigare gravt eftersatta lokaler. Till det kan läggas att sjukskrivningarna i vårt landsting nästan har halverats sedan 2006.

Satsningarna kommer att fortsätta. Tre av husblocken inom Akademiska sjukhuset renoveras just nu. Ett nytt hus börjar snart byggas för cancervård och kirurgi. Det nya parkeringshuset ska lösa problem med brist på p-platser.

Socialdemokraternas artikel i UNT idag är ett nytt rekord i osanningar, svartmålning och personangrepp. Så agerar ett parti utan självförtroende, utan idéer och utan en politik för framtiden i vårt landsting. Det ska bli ett nöje att ge väljarna chansen att jämföra de politiska alternativen i den kommande valrörelsen.

Inga kommentarer: