05 maj 2014

Alliansbudget och videoblogg den 5 maj 2014

Varje dag fram till Europavalet kommer jag att publicera en kort videoblogg med dagsaktuella kommentarer.

Idag handlar det om Alliansens budget för landstinget. Upsala Nya Tidning, Tv4 Nyheterna och Radio Uppland har redan refererat.

Alliansen lägger en ansvarsfull budget med väl avvägda satsningar på viktiga områden. Viktigast är att landstinget tar vara på den goda ekonomi som byggts upp under senare år och arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare.


Budgeten i sammanfattning:


-Ökade skatteintäkter med 5,3% eller 407 mkr år 2015


-Generell uppräkning till landstingets verksamheter med 2,6% under 2015
-Uppräkning på grund av ökad befolkning och ökat vårdbehov 1,2%
-Ökad finansiering av sjukhusvården (Akademiska och lasarettet i Enköping), utöver uppräkning, med 185 mkr
-Extra medel till läkemedel med 16 mkr
-Riktad satsning för att få bättre lönebildning med 30 mkr
-Fastighetsinvesteringar 2015-17 på 3,9 miljarder, utöver detta investeringar i utrustning på 1,6 miljarder
-Totalt omfattar projektet framtidens Akademiska 6,2 miljarder fram till 2020.
-Separat forskningsbudget införs. Landstinget lägger över 200 mkr av egna medel på FoU, mest i landet per invånare

Inga kommentarer: