22 maj 2014

Korrekt om barnmorskelöner

Upsala nya tidning har idag en ledare där man skulle kunna hålla med om resonemanget - om artikeln utgick från korrekta fakta.

I onsdagens tidning fanns en stort uppslagen artikel om konsekvenserna av bristen på barnmorskor. Till den artikeln fanns en faktaruta där det stod att medianlönen för en barnmorska är drygt 27.000 kronor. Det är en helt felaktig siffra. Landstinget kontaktade därför tidningen och påpekade hur löneläget för barnmorskor på Akademiska sjukhuset verkligen ser ut. Så här skrev presschefen för Akademiska sjukhuset till UNT.
Efter årets lönerevision är medianlönen för barnmorskor på Akademiska sjukhuset cirka 32 400 kr - inte 27 000 kr som det står i artikeln.
Spannet ligger på 29.500-40.250 kr (lägsta-högsta lön).
Jag har inte sett dagens papperstidning och vet inte (i skrivande stund) om någon rättelse har publicerats. På nätet finns den i alla fall inte just nu, även om siffran 27.400 har plockats bort i nätversionen. Däremot florerar uppgiften att medellönen skulle ligga mellan 27.000 och 28.000 kronor. Den uppgiften kommer troligen från en hemsida som bygger på frivilligt insända löneuppgifter från enstaka anställda. Siffrorna ovan kommer från landstingets lönestatistik.

Komplettering: nu har jag noterat att det på sidan två i dagens papperstidning finns en rättelse. Därmed vet ledarredaktionen rimligen om att löneläget är betydligt högre än de drygt 27.000 kronor som är mångas uppfattning. Det är alltid lättare att föra debatt om alla parter håller sig till fakta.

Inga kommentarer: