21 maj 2014

Åt rätt håll

Samtidgt som våra politiska motståndare fortsätter att svartmåla, så ser vi i fakta och siffror att mycket går rätt väg. Det senste exemplet är köerna och väntetiderna, som är på väg att bli allt kortare.

Om vi ser till värdena i vårdgarantin, så ligger Uppsala län nu i mitten - och har bättre värden än riksgenomsnittet i tre av de fyra saker som mäts. Det går alltså åt rätt håll med köerna och väntetiderna.

När det gäller kömiljarden, så ser det också allt bättre ut. Fyra av de senaste sex månaderna har Uppsala län fått del av kömiljarden.

Socialdemokraterna fortsätter att prata ner vårt fina landsting, både när det gäller väntetider och landstinget som arbetsgivare. det är tråkigt men förmodligen nödvändigt om de ska kunna vinna valet. Att gå så långt som att socialdemokraterna skulle erkänna att väntetiderna och köerna blir kortare, det har jag ingen anledning att vänta.

De senaste dagarnas dörrknackningar och samtal i valstugan har gjort mig än mer övertygad. Det vi behöver göra under månaderna som kommer, det är att svara på människors frågor. Genom direkta samtal med människor kan vi förklara och rätta till. För det är många missförstånd - om det inte är rena osanningar - som behöver mötas när människor ställer frågor om de politiska alternativen.

Inga kommentarer: