18 maj 2014

Siffertrix

Det är förstås allvarligt att 3500 människor (3574 för att vara exakt) väntar på operation eller annan åtgärd. Men av dessa 3574 har 1713, alltså hälften, väntat mindre än en månad. För att vara riktigt exakt finns det många i den kö som socialdemokraterna anger, som inte ens har fått kallelse till operationen! Det är mer korrekt att tala om de 737 patienter som väntat mer än två månader. Så långa väntetider än nämligen inte acceptabla -  men antalet som väntat så länge är nu färre än de tidigare har varit. Köerna till vården i vårt landsting sjunker snabbt.

Samma sak med de "nästan 10000" (9614 för att vara exakt) som väntar på ett första besök hos specialist. 4333 av dem har väntat i mindre än en månad, och 2042 av dem har väntat så länge som mer än två månader. Väntetiderna till första specialistbesök är ett av landstingets svåraste problem. Det är ett skäl till att Alliansen inför vårdval på området. Vårdvalet bidrar till att situationen förbättras. Att fler väntar på specialistbesök kan också ha sin förklaring; antalet läkarbesök på vårdcentralerna (som remitterar till specialistvården) har nämligen fördubblats!

Du som vill studera dessa siffror i detalj och själv dra slutsatser om köer och väntetider kan göra det här. Då kan du också jämföra Uppsala län med andra landsting och se varför socialdemokraterna ändrat sin retorik. Först hette det "sämst i landet", sedan hette det "bland se sämsta". Nu heter det "har varit sämst". Retoriken anpassar sig till den ständiga förbättring som pågår - men erkännande från oppositionen att köläget har blivit bättre är inget jag räknat med.

Jag ser ingen anledning att skönmåla situationen i vårt landsting. Men att trixa med fakta och siffror som socialdemokraterna gör är inte att ta ansvar. Alliansen fortsätter arbetet med att korta köerna, och vi berättar gärna sanningen bakom siffrorna.


Inga kommentarer: