11 maj 2014

Natur- och kulturmiljövård

Roligt att radion uppmärksammar det viktiga arbete som Upplamdstiftelsen utför. I det här fallet handlar det om att hålla jordbrukslandskapet öppet. Eftersom frågan varit aktuell i veckan, så finns det skäl att påpeka att det inte finns någon som helst politisk oenighet om vikten av detta arbete. De olika uppfattningarna om nivån på medlemsavgiften till Upplandsstiftelsen handlar helt och hållet om hur mycket pengar olika partier tycker att stiftelsen ska lägga på hög.

Upplandsstiftelsens medlemmar, kommunerna i länet och landstinget, ger stiftelsen så mycket pengar som den behöver för att bedriva den verksamhet som förväntas. Genom det arbetet får vi som bor och vistas i länet möjlighet till ett natur- och friluftsliv av fantastisk kvalitet. Vi som bor i länet är alltså, som skattebetalare, garanter för detta viktiga arbete.

Däremot tycker partierna i Alliansen inte att en verksamhet, som bygger på kommunernas och landstingets ansvar för verksamhetens ekonomi, måste ha ett stort eget kapital. Den långsiktiga förmågan att betala skulder kan medlemmarna ta. Därmed behöver inte en onödigt stor summa av skattebetalarnas pengar bindas i stiftelsen.

Det är tråkigt att vissa politiska partier i den frågan inte kunde hålla fast vid gjorda överenskommelser. För Upplandsstiftelsensnverksamhet betyder det ingenting. Vi som bor och vistas i länet kommer även i fortsättningen att kunna njuta av vandringsleder, öppna jordbrukslandskap och mycket annat. Garanterat.

Inga kommentarer: