06 maj 2014

Myterna om landstingets väntetider

Köerna är längst i landet, hette det för ett tag sedan. Nu har oppositionen under galgen tvingats moderera sina nedsättande uttalanden, senast såg jag att det hette "bland landets längsta". Hur ligger det egentligen till med den saken?

Jag brukar hänvisa - och gör det igen till SKLs webbpplats Väntetider i vården. Där finns all information den undrande kan vänta sig.

Jag har gjort några aktuella axplock. Man ska komma ihåg att Väntetider i vården är en webbplats som bygger på att landsting rapproterar in egna värden. Ibland kan inrapporteringen halta eller fördröjas en aning, vilket är synd. det försvårar ju jämförelser.

Det finns också två olika sätt att mäta väntetider och köer. Det ena är vårdgarantin (alla ska få kontakt, besök, diagnos eller behandling inom viss tid. Vårdgarantin är lagstadgad, och den som får vänta längre har rätt att söka vård någon annan stans. Det andra sättet att mäta är den så kallade kömiljarden som bygger på en överenskommelse mellan staten och landstingen.

När det gäller vårdgarantin, så mäts både primärvård och sjukhusvård. det är fyra värden som mäts.
  • Telefontillgänglighet (komma fram på telefonm samma dag)
  • Läkarbesök i primärvård (få en läkartid inom en vecka)
  • Besök hos specialist (inom nittio dagar)
  • Operation eller behandling (ochsp inom nittio dagar)
Hur hamnar då Uppsala län?
Det är lite olika - men vi är inte sämst i någon av de fyra, och det finns fler intressanta noteringar.
Beträffande telefontillgänglighet har Uppsala län landets sjätte kortaste väntetider. Det är ett resultat av hårt arbete på många håll som nu har gett resultat.
Beträffande läkarbesök ligger vi lite lägre. Men aktuella data redovisar inte alla landsting vilket gör det lite svårt att svara säkert på hur Uppsala ligger till. Däremot kan vi notera att antalet läkarbesök fördubblats i primärvården på senare år. ja, du läste rätt; antalet besök har fördubblats! de allra flesta av dessa dubbelt så många besök, 86 procent, klaras inom den tid som vårdgarantin stipulerar.
Uppsalas (enda verkligt kvarvarande) akilleshäl enligt vårdgarantin är besök i specialistvård. Enligt senaste mätning enligt vårdgarantin är vi på tjugonde plats med 86 procent. Men siffran är minst sagt svårtolkad - eftersom vi klarar de tuffare krav som kömiljarden ställer (se nedan).
Till sist har vi väntetiderna för operation eller behandling. Där har situationen tidigare varit värre - men idag ligger Uppsala ganska precis i mitten med en elfte plats. Då ska man ha i beräkningen att tre av de fyra landsting som är större än vårt placerar sig lika med eller sämre än Uppsala län.

Med andra ord; en topplacering och en i mitten. Samt två sämre placeringar där det finns orsaker att bearbeta. Och om man väger samman de olika inrapporterade resultaten (ingen absolut statistisk fullträff), så hamnar Uppsala län på en fjortonde plats. Alltså i den mellersta tredjedelen av alla landsting. Mer exakt än så är det ärligt talat vanskligt att bedöma förhållandet mellan landsting. Skillnaderna är små, inrapporteringen emellanåt brsitfällig och felkällorna många.

Den andra mätmetoden är alltså kömiljarden. den har kortare, alltså tuffare kriterier och mäter endast diagnos och behandling i sjukhusvården, men på två nivåer. Där har Uppsala län länge kommit ut sämre, men i den senaste mätningen från i mars klarade Uppsala län tre av de fyra kriterier som mäts. Hur andra landsting klarades mars månad vet vi inte än - bara att Uppsala län om man ser en längre trend absolut har förbättrat väntetiderna markant.

Köerna och väntetiderna är fortfarande för långa. Men de är kortare än de har varit, klart kortare än många tror och betydligt kortare än när den nuvarande oppositionen fick pröva sina idéer.

Inga kommentarer: