06 maj 2014

Ordning och reda igen

I förra veckan kunde man studera våra politiska motståndare i närbild. Socialdemokraten Bertil Kinnunen mötte centerpartiets Johan Örjes i debatt om bussdepåerna. Debatten visar hur viktigt det är att socialdemokraternas påståenden kommer fram i ljuset och blir bemötta.

Bakgrunden till debatten är att den depå (garage, verkstad och andra funktioner) som stadstrafiken i Uppsala idag betjänas av måste flytta. Skälet är att den ligger mitt inne i centrala Uppsala, där det ska byggas bostäder, butiker och lokaler för samhällsservice. Uppsala växer som bekant, och i alla fall vi i Alliansen tycker att det är viktigt att bygga fler bostäder.

Alltså måste depån flytta. Frågan är vart. Den saken har utretts noga, varvid flera alternativ har prövats. En enig landstingsstyrelse fällde till slut avgörande: ett programarbete ska inledas inför byggande av en depå i Fyrislund. Inför detta beslut prövades, som sagt, de olika alternativa placeringarna av depån noga.

Innan spaden sätts i backen måste det givetvis göras ett noggrant förarbete. Det är det programarbetet går ut på. Programarbetet tittar både på byggteknik och ekonomi. Att yrka att sådant ska ingå i en förstudie är att slå in öppna dörrar. Eller att inte veta vad beslutet innebär.

Socialdemokraterna vill, i den här som i andra frågor, framstå som både handlingskraftiga och metodiska. Men det blir i verkligheten lite si och så med den saken.

I ett pressmeddelande kritiserar nämligen socialdemokraterna allt möjligt i den aktuella frågan. Förutom ett antal rena faktafel (se nedan), så tycks man nu vilja se en alternativ lokalisering av den depå som behöver byggas. Då hör det alltså till saken att alternativen redan har prövats. Efter den prövningen var landstingsstyrelsen enig om var programarbetet skulle hamna. Antalet alternativa yrkanden vid det sammanträdet var exakt noll stycken (protokollet hittar du här). I beslutet framgår också att ärendet återkommer till landstingsstyrelsen när den totala ekonomin och projektets miljökonsekvenser är utrett. Varför man nu sitter och vill ha tillbaka ärendet är obegripligt. Det framgår nämligen av beslutet - som alltså fattades i enighet - när och hur ärendet ska tillbaka till landstingsstyrelsen.
 

Sakfelen och oklarheterna i S pressmeddelande
Det finns inget beslut om att landstinget ska investera två miljarder i bussdepåer. Det finns poster i landstingets investeringsplan från föregående budget om att reservera 1,4 miljarder för förstudier för eventuella bussdepåer. Det är inte ordning och reda att kalla 1,4 miljarder för två. Det är heller inte ordning och reda att kalla en förstudie för ett beslut om att göra investering.
(Kommentar tillagd i efterhand: jag har sedermera förstått att socialdemokraterna tycker att den ordagranna formuleringen i pressmeddelandet "först ville landstinget invstera 2 miljarder" skall tolkas som att där även ingår den redan färdigställda och sedan länge invigda bussdepån för regionbussar i Fyrislund.
Jag lämnar till var och en att värdera om det är en förklaring som kommit till i efterhand eller om man verkligen tänkte in en depå som beslutades innan landstinget ens var helt ansvariga för kollektivtrafiken när man valde formuleringen "ville investera".

Kinnunen påstår i pressmeddelandet att "det verkar ha gått prestige i att lägga en ny bussdepå till Fyrislund". Sanningen är att inget parti i landstingsstyrelsen har uttalat sig för någon annan lokalisering än den som en enig landstingsstyrelse inledde programarbete för i oktober.

Man kan vara lite svepande i ett pressmeddelande. Men att kalla 700 miljoner för "närmare en miljard" är att vara ganska rundhänt med siffror och fakta. Och, återigen, summan finns i ett programarbete som ännu inte fastställts som beslutad investering. Än en gång uppkommer frågan om Kinnunen och hans parti inte vet skillnaden, eller om man medvetet slarvar med fakta.

Till sist
I går ville Börje Wennberg se förslag på åtgärder för att dämpa landstingets kostnadsutveckling. Visste han då att Bertil Kinnunen nyligen hade krävt "fler händer i vården" i ett pressmddelande. Har Wennberg koll på sina kollegors utspel? Och har kollegorna koll på Wennbergs? Finns det olika uppfattningar om landstingets budget i socialdemokraterna? Eller är det bara så att Kinnunen inte förstår vad "fler händer i vården" betyder för landstingets nettokostnadsutveckling?

Inga kommentarer: