07 maj 2014

Stabila finanser

Börje Wennberg (S) påstod i den TV-debatt vi hade i UNT24 att de investeringar som landstinget klarar av utan att låna endast gäller det nya huset för kirurgi och cancervård (det så kallade J-huset). Den här bilden visar att landstinget under de kommande fem åren gör investeringar för sammanlagt drygt sex miljarder kronor utan att låna en enda krona med den beräkning vi gör idag.

"J-Huset" är kostnadsberäknat till ungefär 1,8 miljarder kronor. Till det kommer alltså andra investeringar för mer än fyra miljarder som landstinget har råd med utan att låna twck vare en långsiktigt stabil ekonomi. Hur den ekonomin har byggts upp sedan 2006 kan du läsa mer om här.

Inga kommentarer: