23 oktober 2014

Att varken vilja eller kunna

Idag skriver jag i UNT om några av de viktiga reformer som genomförts i vårt landsting de senaste åtta åren. Vi gjorde mycket under tiden i majoritet, men vi hade också idéer om vad som behöver göras för att bygga vidare på framtidens sjukvård. Det finns många brister kvar att åtgärda, men vi lade en stabil grund. Vi är stolta över det vi gjort, men vi är inte nöjda och hade kunnat göra mer - om vi hade fått fortsatt förtroende.

Reformer kräver nytänkande, idéer och kraft att genomföra det man vill. Det har Alliansen. Det majoritet som nu tillträder har det inte.

På måndag sammanträder den avgående landstingsstyrelsen. Ett ärende på dagordningen är landstingets budget för kommande år, som sedan ska fastställas av nyvalda fullmäktige den 19 november. En handlingskraftig majoritet med idéer för framtiden borde naturligtvis med stor iver vilja lägga fram sina lösningar på landstingets problem, sina visioner för bättre vård och kollektivtrafik och sina planer för att stärka vårt län och trygga jobben och ekonomin.

Men den tillträdande majoriteten har ingen budget. Idéerna, lösningarna och planerna är inte färdiga för beslut - om de ens existerar. Trots att en månad gått sedan valet kan man inte med ett ord berätta vad man vill.

Det har hänt mycket i vårt landsting de senaste åtta åren, inte minst när det gäller att få ordning på ekonomi, styrning och budgetprocesser. Men ordningen blir aldrig bättre än den som har ansvar för att beslut ska formuleras och klubbas i politiska organ. Varje år sedan 2006 har detta skett i god ordning, med god framförhållning och korrekta processer.

Men så blir det inte i år. En ny, rödgrön majoritet har inte ens klarat av att i tid få fram landstingets viktigaste politiska styrdokument. Det är ett mycket illavarslande tecken.

Inga kommentarer: