30 oktober 2014

Under radarn

Är strax på väg till Stockholm för remisskonferens om regeringens förslag om att avskaffa en viktig del av likvärdigheter i svensk sjukvård. Alliansen införde 2008 ett vårdvalssystem, där varje landsting självt kan utforma själva innehållet, men vårdvalssystemet är obligatoriskt. Det har lett till att förutsättningarna blir mer likartade över landet - något som de flesta medborgare klart efterfrågar.
Några andra motiv än rent ideologiska för regeringens ändring är svåra att se. Man påstår visserligen att man vill stärka det kommunala självstyret - men i så fall kan man ju lika gärna skriva om hela hälso- och sjukvårdslagen.
Men det märks att regeringen även i detta fall är något skamsen över sin egen politik. Lagändringen smygs igenom på kortast möjliga tid, utan realistiska möjligheter till debatt och prövning av olika argument. En promemoria skickades från socialdepartementet den 10 oktober. Svar på remissen skall vara inne idag, knappt tre veckor senare. detta sker dessutom mitt i den tid då de flesta landsting (till exempel vårt) knappt ens hunnit formulera politiken och organisationen inför den mandatperiod som kommer.
Det politiska hantverket kring lagändringen om vårdvalet är alltså rent ut sagt bedrövligt ur demokratisk synvinkel - och blir inte bättre av att flera tunga instanser inte ens tillfrågats om ett remissvar.
Från Alliansen i vårt landsting, som fortfarande har ansvar för att forma landstingets remissvar, är vi glasklara i vår kritik av lagändringen. Den är ett hastverk som borde får en seriös prövning och föregås av ordentlig politisk debatt. Den politiska oppositionen, som ännu inte lyckats samla sig till att forma en politik för de kommande fyra åren, är i alla fall över ens om att lagen ska ändras. det banar nämligen väg för dem att avskaffa vårdvalet i vårt län. Visserligen åkte man runt i valrörelsen och påstod att det inte skulle ske. Men det var före valet.
Regeringen är uppenbart medveten om sin egen impopularitet. Därför smyger man igenom lagändringar som kommer att försämra primärvården i landet. Och man gör det snabbt, diskret och utan ordentlig debatt.

Inga kommentarer: