01 november 2014

Om man inte är beredd.

Man kan vinna val på att svartmåla motståndaren. Det är ingen nyhet.

Däremot är det lärorikt att just nu se vad som händer om man vinner genom svartmålning i stället för att förbereda sig med en genomarbetad politik tillsammans med dem man vill regera med. 

I årets val fanns ett genomarbetat och väl förberett regeringsalternativ, Alliansen. Den tydliga politiken i förening med möjligheten att rikta kritik emot allt som kritiseras kunde under åtta år gav givetvis goda förutsättningar för svartmålning under valrörelsen. Därmed blev svartmålningen strategi i stället för ett tydligt och väl presenterat regeringsalternativ.

Därmed ser vi nu den logiska följden av de rödgrönas valda strategi.

Den regering som efter valet kunde bildas hade således inte, som Alliansen, satt samman ett konsekvent och genomarbetat alternativ. "Det tar vi sedan" var den eventuelle regeringsbildarens svar på alla frågor. Före valet.

Nu har vi svaren på frågorna om hur det skulle bli efter valet. Stefan Löfvén har bildat den regering som han inte ville berätta om för väljarna, och nu ser vi vad följden blir när man inte ger tydliga besked.

Det som nu händer i svensk inrikespolitik är en följd av det som Alliansen varnade för under valrörelsen. En oförberedd regering är en dålig regering som kommer att råka ut för det som blir följden av att vara oförberedd.

Med andra ord: regeringens bristande förberedelser är själva orsaken till det rådande kaoset i svensk inrikespolitik. Som man bäddar får man ligga.

Inga kommentarer: