06 december 2014

Att höra vad väljarna säger

Det ska bli intressant att se vilken valrörelse som väntar under de närmaste månaderna.

Får vi se två politiska block och ett parti som distanserar sig från de övriga, i ständig debatt om formfrågor av litet intresse för allmänheten? Eller kan det trots allt bli en valrörelse där sakfrågorna förs på ett sätt som involverar väljarna och gör dem delaktiga i politikens vardagsfrågor?

Just nu är den frågan helt öppen. Inget av de politiska blocken kan med bästa vilja hävda att de satt sakfrågor i centrum. Det mesta i politiken handlar om vem som har sagt vad, vem som borde be om ursäkt och vem som slirat på lagar och regler.

Problemet är att det knappast är vad väljarna väntar sig. De som eventuellt ska rösta i extravalet vill snarare veta vilka svar partier och kandidater har på de viktiga samhällsutmaningarna. Bland dem står jobben, ekonomin och välfärden i särklass, men det är en fjärde fråga som väldigt många väljare söker ett svar på. Den frågan är hur vi ska klara integration och sammanhållning i ett Sverige som - det måste erkännas - har problem med just dessa frågor.

De politiska alternativen - partier och grupperingar av partier - måste sluta prata med varandra i ett allt tråkigare tonläge. I stället behöver det parti som på allvar söker människors förtroende höra de frågor som människor ställer.

Att höra människors oro för integration och sammanhållning är inte att vara främlingsfientlig. Men att ha fel svar på de berättigade frågorna kan mycket väl vara det.

Inga kommentarer: