07 december 2014

Ett Sverige där alla får plats

Sverige är på många områden ett föregångsland. Men det finns mer att göra, och vi skulle behöva tänka nytt. Ett område där det är hög tid för nytänkande är arbetsmarknaden. Sedan mer än åttio år tillbaka präglas svenskt arbetsliv av samförstånd och harmoni, och det har gett en rad fördelar. Få strejker, god löneutveckling och stabila företag som kunnat ta viktiga andelar på världsmarknaden är några exempel.

Men världen förändras, och svensk arbetsmarknad måste anpassa sig. Förhoppningsvis kan det ske utan att samförståndet och harmonin påverkas negativt. Men frågan är om parterna kan ta detta ansvar eller om politiska beslut behövs för att hitta de lösningar som behövs.

En gång i världen arbetade flertalet anställda i industrin. Många av dessa jobb fanns i exportindustrin, och det fanns en gemensam insikt om att klara konkurrenskraften. Den gemensamma insikten gav Sverige stora fördelar och var en av de viktigaste orsakerna till att vi kunde bygga upp ett välfärdssamhälle utan motstycke i världen.

Idag är förutsättningarna förändrade, och vårt land måste anpassa sig. De reformer vi måste genomföra liknar inte de smärtsamma omställningar vi sett i krisdrabbade länder som Grekland eller Italien. Men vi kan dra lärdomar av vad som händer om reformerna inte sätts in snabbt och tillåts verka tillräckligt djupt.

Därför är det hög tid att se över hur arbetsmarknaden kan bli öppnare och rörligare, inte för att skapa en otrygg arbetssituation för människor - utan tvärtom för att öka tryggheten för fler. Idag har de allra flesta en trygg ställning på arbetsmarknaden, men de som står utanför möter murar och hinder som är förödande på flera plan.

En kraftig förnyelse av svensk arbetsmarknad skulle betyda mycket för ett framtida Sverige. Frågan är vilka partier som är beredda att börja leta sådana lösningar.

Det måste bli enklare och tryggare att anställa. Jag möter ofta företagare som berättar att de skulle kunna anställa fler - men att dagens regler är ett hinder emot det. Att ändra lagar och regler så att anställning förenklas kommer inte att skapa ett otryggare samhälle. Det kommer att leda till att fler får chansen att etablera sig, hitta ett första jobb och därifrån gå vidare till nya och tryggare anställningsformer.

Det kan bli ännu enklare att starta och driva företag. Inte minst behövs en större förståelse för villkoren i tjänstesektorn. Det skulle dessutom öppna för möjligheten att reformera välfärden genom att nya idéer får det utrymme de behöver.

Handel och öppenhet är viktigt också över gränser. Handelshinder kan låta som de skyddar lokala marknader - men risken är också stor att våra egna företag får allt svårare att sälja sina varor.

Jag vill ha ett Sverige där alla får plats. Det kräver öppenhet och nytänkande. Arbetsmarknaden är en av de viktigaste arenorna för att detta ska bli verklighet.

Inga kommentarer: