09 december 2014

Oseriöst

Regeringens förslag till budget föll som bekant i riksdagen. Därmed blir det en helt annan politik som som kommer att förverkligas under det kommande året. Vilka konsekvenser den politiken kommer att få på olika områden återstår att se.

Det vi redan nu märker är några faktorer som är mycket viktiga för att klara finansieringen av välfärden. Jobben blir fler, och ekonomin växer. Det gör att vi tillsammans har råd att satsa mer på sjukvård, skola, omsorg om våra äldre och mycket annat som är viktigt för många.

En budget är alltid en helhet. Det finns plus och minus som måste summeras för att gå ihop.

Man kan naturligtvis, om man vill, bryta ur enstaka förslag ur en budget och påstå att om bara de enskilda förslagen skulle gå igenom så skulle all världens problem vara lösta. Men i verkligheten fungerar det inte så. Det vet var och en som haft ansvar för att klara den helhet som en budget på riks- kommun- eller landstingsnivå handlat om.

Därför är det inte särskilt seriöst att beskriva olika enskildheter och utifrån dem säga hur det skulle ha blivit om regeringens budget hade gått igenom. Det är korrekt att den hade lett till olika satsningar - men det är satsningar som skulle ha finansierats med skattehöjningar på arbete. Sådana höjda brukar ha den tråkiga effekten att mängden arbete minskar, och därmed också skatteintäkterna. Som finansierar välfärden.

En seriös budget bygger inte på fromma förhoppningar och gissningar om kommande intäkter. Det gör däremot den budget som den rödgröna majoriteten i landstinget har lagt fram. För att klara sin argumentation skyller man nu på Alliansen i riksdagen. Det är inte särskilt ansvarsfullt. Och det är förödande för vården och trafiken i vårt landsting.

Inga kommentarer: