12 december 2014

Spelregler

Från riksdagen, och från olika håll i landet (till exempel Göteborg) ser vi exempel på hus Sverigedemokraterna inte bara slirar på demokratiska principer, utan faktiskt ägnar sig åt ren och skär demokratisk obstruktion.

När man spelar fotboll, och i annan idrott, är det viktigt att hålla sig till reglerna. I politiken gäller i grund och botten samma sak. Att inom reglernas råmärken kunna hantera situationer skickligt är en sak. Rent fulspel är något helt annat.

Ett exempel på att inom spelreglerna utnyttja en situation maximalt fick vi i veckan exempel på från fullmäktige i Region Skåne, där socialdemokraterna genom en så kallad kontrapropostionsvotering kunde få igenom den egna budgeten. Kanske inte lika snyggt som ett mål av Zlatan, men lika effektivt som en straffräddning av Ravelli. Ett annat exempel - som alla kanske inte älskar - är hur min partikamrat Liv Hahne drev igenom ett beslut om detaljplan för Ärna. Regelvidrigt? Nej. Odemokratiskt? Nej, eftersom det inte var regelvidrigt. Osnyggt? Det är en smaksak.

Men när man som Sverigedemokraterna i Göteborg begär votering i varenda val till styrelser och nämnder, så visar detta parti sitt verkliga ansikte - och varför det är så viktigt att hålla dem på armlängds avstånd. Agerandet i Göteborg är nämligen inte att utnyttja spelreglerna; det är tvärtom att förvränga och missbruka dem. Några framgångar har det ständiga kravet på votering inte gett. Däremot har kommunfullmäktige i Göteborg fördröjts med några timmar.

Ledamöterna i Göteborgs kommunfullmäktige kanske kan finna sig att ägna natten åt att bli martyrer för den goda sakens skull. Det Sverigedemokratiska fulspelet visar ju vilken typ av parti vi har med att göra: ett parti som möjligen kan läsa innantill om hur det demokratiska maskineriet fungerar, men som för den sakens skull inte har förstått vad demokratin och dess principer handlar om.

Odemokratiskt är också det rätta ordet för vandaliseringen av busskurer och reklamskyltar i Uppsala, eftersom den går till angrepp på yttrandefriheten. I det fallet är bristen på respekt för demokratin inte heller särskilt förvånande, eftersom förövarna lämnat spår som ger en antydan om politisk hemvist. Därmed ser vi också det tydliga sambandet mellan dessa olika aktörer på den politiska spelplanens ytterkanter. Det som förenar dem är bristen på respekt för demokratiska spelregler.

Därför är det självklart att vi moderater inte ska ha med dessa aktörer att göra. Att de fått mandat i demokratiska val är inte samma sak som att de själva är demokrater. Vilket alltså bevisats.

Inga kommentarer: