18 december 2014

Politikutveckling på riktigt

Jag gillar inte alla de förslag som Kristdemokraterna nu för i i debatten om migration och integration. Däremot gillar jag att de med dagens inlägg får fart på det som med ett modernt ord kallas för "politikutveckling". För det behövs, inte minst på dessa områden.

Det räcker nu. Jag är mätt på fingerpekande om vems fel det är att regeringens budget inte gick igenom i riksdagen. Det är dags att börja jobba med riktiga frågor och riktig politik. Det innebär att våga ta tag i riktiga samhällsproblem och att svara på frågor som väljarna ställer.

Dit hör migrations- och integrationsfrågorna. Människor vill veta hur vi ska klara att möta de problem som finns. Då ska man komma ihåg, att de människor som kommer till vårt land inte är ett problem. Däremot har de problem, med att hitta jobb och bostäder.

Nu är hansken kastad, och vi moderater måste ta uppgiften på allvar och visa vägen i dessa frågor. Utspelet från Kristdemokraterna är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag hoppas att den nya moderata partiledningen snabbt kan fånga upp frågan och forma en politik som ger svar på människors frågor om integration, jobb och bostäder. För då har vi svaret på några av de viktigaste framtidsfrågorna, och en stabil plattform för politikutveckling även på andra områden.

Men det är bråttom. Det är nu människor ställer frågor och vill ha svar. Till extravalet i mars är det långt.

Inga kommentarer: