04 december 2014

Valrörelse igen

Nu blir det valrörelse igen. Aningen oväntat men kanske ändå inte så konstigt. Att regeringen befinner sig i minoritet är ingen nyhet, och att de traditionella politiska blocken har att förhålla sig även till Sverigedemokraterna är heller inget nytt.

Det som är annorlunda är möjligen hur olika partier förhåller sig till att förhållandena ser ut som de gör. En minoritetsregering har faktiskt en skyldighet att se till så att man får sin politik genom riksdagen - och budgeten är det viktigaste av alla beslut. En opposition har också ett ansvar och en skyldighet. Det är att formulera ett politiskt alternativ som tydliggör att väljaren (en inte helt oviktig aktör i politiken) har något att välja på. Alternativet till att det finns en tydlig opposition är inte stabilitet, ordning och reda. Alternativet är - att det saknas alternativ. Och det finns ett namn på politiska system där det saknas alternativ.

I valrörelsen finns därmed möjlighet att välja mellan olika alternativ. De bägge huvudalternativen är vid det här laget ganska välkända.

Det ena alternativet är Alliansen, som har styrt landet i åtta år. De åren har trots den djupaste lågkonjunkturen sedan 30-talet sett till så att Sverige har en samhällsekonomi i toppklass. Alliansen är redo att ta över och återställa ordningen i riksdag och regering.

Det andra alternativet är den regering som på kort tid störtat landet i budgetkaos.

Den 22 mars avgör väljarna om man vill ha stabila statsfinanser eller budgetkaos. För mig är valet enkelt. Men först ska vi ha valrörelse.

3 kommentarer:

Kent Lundgren sa...

När Alliansen tillträdde 2006 var saldot för statsbudgeten +68 miljarder kronor. I år är saldot för statsbudgeten -87 miljarder kronor .

Kent Lundgren sa...

Tack för inlägg! Vad tror du saldot för statens finanser blir i år?

Erik Weiman sa...

Budgetsaldot kan variera, inte minst över en konjunkturcykel. Minst lika intressant är ju att titta på summan av alla budgetsaldon (mycket förenklat uttryckt), nämligen hur statsskulden utvecklats över tid. Och statsskulden är idag lägre än 2006.