17 november 2014

Poltiska röksignaler

Två dagar kvar till sammanträde med landstingsfullmäktige, det möte som enligt kommunallagen ska fastställa budgeten och skattesatsen för kommande år i landstinget. Men redan nu är det rätt klart att fullmäktige inte kommer att klubba någon budget.

Den politiska majoritet som vann valet i september har nämligen ingen budget färdig. Vad man sysslat med under de två månader som har gått sedan valet blir allt mer oklart. Man har i alla fall inte gjort det som en ansvarstagande politisk majoritet borde göra.

Två månader är ganska gott om tid i politiken - om man från början tar uppgiften på allvar och har insikt om vad det innebär. Dessutom skadar det inte om man är någorlunda förberedd. Om den nu tillträdande politiska majoriteten hade tänkt på något av detta, så hade onsdagens landstingsfullmäktige kunnat bli en naturlig politisk start på de kommande fyra åren. Alliansens och de rödgröna partiernas politiska alternativ hade kunnat prövas emot varandra i en öppen debatt om landstingets vägval för framtiden.

Alliansens politik ligger nämligen klar sedan länge, även om den röstas ner på onsdag. Vi har ordning på politiken och verksamheten, är förberedda och vet vad vi vill.

Det vet inte, och är inte, den politiska majoriteten. I stället för att på ett seriöst sätt forma skarpa förslag ägnar man sig nu åt någon sorts diffusa politiska röksignaler med sikte på de politiska beslut som ska fattas om ett par, tre år. Allt mellan himmel och jord ska utredas och genomlysas, men väldigt lite är föremål för skarpa förslag. I själva verket vet man alltså inte ens hur man ska finansiera verksamheten efter nyårsafton.

Landstinget behöver styras. En politisk ledning måste vara på plats varje dag, och ta ansvar för alla de utmaningar som en politiskt styrd organisation alltid står inför.

Ett landsting är ingen politisk lekstuga. Politisk styrning kan inte utövas genom allmänna uttalanden om vad man har lust att göra i framtiden. Det som krävs är förmåga att ta politiskt ansvar varje dag, från första dagen till den sista. Den tillträdande politiska majoriteten har mycket att bevisa och har inte gjort det lättare för sig innan man ens har tillträtt.

Inga kommentarer: