12 november 2014

Mycket att vara stolt över

Idag skriver UNT om tunneln med dubbelspår under Gamla Uppsala. Bygget pågår för fullt och kommer att leda till bättre järnvägstrafik både norr och söder om Uppsala. Det kommer behövas för att komma till rätta med allt strul och alla förseningar.
Tunneln under Gamla Uppsala påbörjades i och med en överenskommelse mellan staten och fem landsting om gemensam satsning för att komma tillrätta med kapacitetsproblem i Mälardalen. Satsningar pågår också på flera andra håll - just för att få bort förseningar och inställda tåg.
Jag är stolt över den satsning som Alliansen (de rödgröna reserverade sig) inledde 2007. Det är satsningar som pendlare och andra resenärer kommer att ha glädje av i många år framåt. Men det är också satsningar som kommer att vara till glädje för tillväxten och utvecklingen i Mälardalen och därmed i hela Sverige.
Att tunneln kommer att invigas först efter att många av oss som var med och drog igång projektet är sådant som man får leva med i politiken. Det viktiga är att vara stolt över de goda beslut som fattades under åtta spännande år med Alliansen.

Inga kommentarer: