11 november 2014

Uppdrag granskning

Nu börjar verkligheten komma ikapp de partier som vunnit val. Mediernas granskning har kommit igång, och lika snabbt kommer förnekelsefasen. Det är ingen vacker krishantering vi ser.


Att ha politisk makt innebär att man måste tåla granskning. När man själv granskas, så tycker man kanske inte alltid att det man utsätts för är vare sig vackert eller rättvist. Men om man inte tål närgångna frågor eller tuffa tolkningar av det man faktiskt har sagt; då bör man nog fundera på om man överhuvudtaget ska söka de typer av uppdrag som det är fråga om.


Jag tänker inte räkna upp exempel på när Alliansens företrädare granskats på ett sätt som jag och många andra tycker är otillbörligt, för det är helt meningslöst. det ligger i sakens natur att vi uppfattar kritik emot oss själva och dem vi gillar som mer "orättvis" än den som andra - till exempel politiska motståndare - utsätts för.


Men det finns kanske också en intressant skillnad.


Den politiska ledning som nu tillträtt både i riksdagen och i många kommuner och landsting har tidigare varit i opposition. Det är inte lätt att veta om de under åren i granskande ställning själva hade väntat sig att de en dag själva skulle bli granskade - men nu har det blivit så. Om de nu tycker att den prövning de får gå igenom är i tuffaste laget, så bör de kanske stanna upp ett ögonblick och fundera över om det möjligen är så att de själva bäddat för den situation de befinner sig i.


Dagens Nyheter hade igår en intressant ledare om den självbild ett av regeringspartierna byggt upp under åren i opposition. den självbilden får nu företrädare för detta parti vackert leva med. Även Göteborgs-Postens Malin Lernfelt skriver en intressant ledarkrönika i samma ämne.


Vi som haft styrande förtroendeuppdrag har inte kunnat backa bandet när saker inte blivit exakt som vi tänkte under åren i majoritet. Men de förtroendevalda som växlat från opposition till ansvar (många, till exempel regeringen är ju inte ens i majoritet) kan inte heller göra de senaste åtta åren ogjorda. Kanske skulle mer än en rödgrön politiker tänkt tanken att man själv en dag kan komma att hamna i det granskande sökarljuset.


Nu är den stunden inne.

Inga kommentarer: