17 december 2014

Viktiga steg emot bättre vård

Sveriges Television rapporterar idag om att mång äldre blir kvar på sjukhus trots att de är färdigbehandlade och skulle få bättre vård och omsorg på annan plats. Det skapar mänskligt lidande för sköra människor som inte får rätt vård, men det leder också till att viktiga gemensamma resurser används fel.

Vårt landsting är inget undantag. En vanlig dag är mellan trettio och fyrtio vårdplatser upptagna av personer som skulle kunna få en bättee omvårdnad. Därför började Alliansen redan 2008 arbetet med att inrätta särskilda närvårdsplatser som både ska avlasta sjukvården och skapa en värdigare äldreomsorg. Glädjande nog har detta arbete också bedrivits i nära samarbete med kommunerna i länet.

Det senaste exemplet på den här utvecklingen togs i måndags på den sista hälso- och sjukvårdsstyrelsen där Alliansen hade majoritet. Nya närvårdsplatser ska inte bara avlasta Akademiska sjukhuset, utan också se till så att vården av de äldre blir bättre.

Jag är stolt över närvårdens utveckling i vårt län de senaste åren. Men det finns mer att göra, och jag hoppas att den goda utvecklingen ska fortsätta.

Inga kommentarer: