13 februari 2015

Aktuell Rapport den 13 februari 2015


Aktuell Rapport
- din guide till det politiska fredagsmyset
Fredag den 13 februari 2015


Blocken har gjort upp om skolan. Men är de överens?
Nu har vi fått den första överenskommelsen - eller uppgörelsen - mellan blocken i det nya politiska landskapet. Det är intressant, och tänkvärt, att följa efterspelet.

Allianspartierna, som har parlamentariskt stöd för sin linje, har valt att backa från delar av sin skolpolitik för att skapa en bred enighet i viktiga frågor. Dessvärre är intresset för att hedra denna uppgörelse mycket måttligt från regeringspartiernas sida.

Alternativet till överenskommelsen hade varit att Alliansen fått igenom sin politik med stöd av Sverigedemokraterna. Det vore inte den smakligaste av lösningar, men det är möjligen dags för regeringspartierna att erinra sig två saker. Det ena är att man är en minoritetsregering. Det andra är att kloka och hållbara överenskommelser bör vara just överenskommelser. Då för man lov att hedra det man kommit överens om, inte omedelbart prata om hur illa man tycker om motparten.
Ta till exempel det där partiet som så gärna pratar om "blocköverskridande lösningar". Så. Nu har vi en sådan. I det läget vore det trevligt att få se en enda svensk kommun med S-styre som förklarar sig intresserad av att i uppgörelsens anda vara med i försöket med betyg från fjärde klass.
Det känns alltså inte som att partierna i skolpolitiken har kommit överens, som man gör vid ett förhandingsbord. Snarare har man gjort upp.

Minus noll att förloraSvensk ekonomi står och stampar. Att Riksbanken då gör vad man kan för att stimulera konsumtion och investeringar är inte så märkligt. Något underligare är möjligen att media riktar in huvuddelen av sin rapportering på att bankerna eventuellt kan införa avgifter på de tjänster man tillhandahåller. Visst vill vi alla ha ränta på våra surt förvärvade sparpengar, men det vore kanske mer angeläget att media förklarade varför det är viktigt att ekonomin sätter fart och vad vi som medborgare och konsumenter kan göra åt saken.

Lönebildning för lärare
På tal om uppgörelser: en yrkeskår vars löneutveckling verkligen lämnat en del att ösnka under lång tid är lärarna. Tittar man på lönestatistik får man en god del av orsaken. I stora delar av lärarkåren är lönespridningen ytterst liten, och förtjänstutvecklingen därefter. Det gör att en duktig lärare inte ser minsta spår av sin duktighet i lönekuvertet. Vad det kan betyda för resultat och arbetsglädje lämnar jag till läsaren att begrunda.

Individuella löner har förekommit ett bra tag i offentlig sektor, men inte riktigt fått genomslag i alla delar. Där finns säkerligen et stor del av grunden till missnöje och vantrivsel som vi sett uttryck för på senare år. Det är också ett tecken på hur viktgit det är att fortsätta arbetet med att reformera det offentliga som arbetsgivare. Men det gäller också att reformarbetet går vidare i rätt riktning.
Nu tar vi helg. Sköt om er, ta hand om varandra och ha det så gott
Erik

Inga kommentarer: