05 februari 2015

Humanitära skäl

Jag är inte folkpartist. Däremot är jag, liksom många aktiva i detta fina alliansparti, mycket mån om den fria asylrätten. Sverige ska vara en humanitär stormakt med största möjliga öppenhet gentemot människor som flyr för sina liv.

Men vi har i vårt land ett problem som inte i första hand har att göra med människors rätt att söka asyl på flykt från terror, förföljelse eller naturkatastrofer. Det gäller hur vi tar emot de människor som kommer till vårt land, ser till att de integreras i samhället, och får del av välfärden i form av skola, omsorg och vård. Den delen av politiken, nyanlända människors integration, har sannerligen inte fungerat väl på många år.

Hur denna integration kan fås att fungera bättre är något som fyra kommunalt verksamma folkpartister tar upp i en debattartikel i Dagens Nyheter häromdagen. På ett förtjänstfullt sätt lyfter skribenterna fram problemen med integrationspolitiken, vilka följder detta får - och vad som kan göras för att Sverige ska bli ännu bättre i sin roll som humanitär stormakt.

Detta har skapat åtskillig upphetsning bland människor som milt talat övertolkat skribenternas avsikter. Deras ärliga vilja att ge människor som flyr till Sverige en drägligare tillvaro tolkas närmast som någon sorts ambition att begränsa den fria asylrätten. Något sådant står dock inte att läsa i artikeln - och det låter sig knappast göras utan att vårt land bryter emot internationella konventioner.

Mot den bakgrunden ter sig upphetsningen över debattartikeln som aningen märklig. Artikeln sätter fingret på brister i integrationen, och den som tycker att svensk integrationspolitik fungerar väl kan självfallet ta avstånd från skribenternas synpunkter. Räck gärna upp handen i så fall!

Upphetsningen över synpunkter på integrationspolitiken faller med andra ord ganska platt. Sverige behöver en seriös debatt om hur vi på bästa sätt - av starkt humanitära skäl - kan välkomna och ta emot dem som i nöd söker sig till vårt land.

Den fria asylrätten ska vi värna. Hur vi sedan tar emot dem som kommer till vårt land är en av de viktigaste framtidsfrågorna som vi gemensamt behöver diskutera. Så länge integrationen fungerar så illa som den gör idag, så kan inga kloka tankar uteslutas. Och den som inte gillar de förslag som presenterades i DN får gärna komma med andra idéer.

Inga kommentarer: