14 januari 2015

Tre frågor som avgör framtiden

Jag belv glad när jag läste Anna Kinberg Batras och Tomas Tobés debattartikel i dagens DN. Jag tror att Batra och Tobé slår an rätt ton, men också hittar de rätta frågorna för att vi moderater ska fortsätta att utvecklas.

Samtidigt som jag (på visst avstånd) följer skeendet efter den extra patistämman, så ägnar jag okså tid åt att titta tillbaka och fundera på vad som faktiskt hände under åren efter det katastrofala valnederlaget 2002. Vi moderater har fortfarande åtskilligt att lära av den läxan.

Varje politisk rörelse som aspirerar på att vara relevant måste svara på de frågor som människor ställer. Idag handlar många av de frågorna om tre omrården, som Batra och Tobé också tar upp. Det är dessutom tre områden som hänger nära ihop: välfärden, integrationen och jobben.

Jag pratar ofta med människor som har frågor om skolan, omsorgen och sjukvården. Sällan handlar deras frågor om "vinster i välfärden" eller andra organisatoriska frågor som vi som är politiskt verksamma älskar att prata om. Desto oftare visar frågorna på en oro som handlar om vilken välfärd vi som invånare kan vänta oss i framtiden. Jag förstår att många undrar om samhällets resurser kommer att räcka, särskilt efter den svartmålning som varit allt för vanlig under lång tid.

Det leder fram till område två: migration och integration. Många av de samtal jag för handlar om en koppling mellan migration/integration och välfärd. Väldigt många människor är helt enkelt oroliga för att samhällets gemensamma resurser inte ska räcka till om vi har ett högt flyktingmottagande. Därför är det viktigare än någonsin attt vi med gemensamma krafter kan se till så att vi kan välkomna nya invånare i vårt land - och se till så att de verkligen berikar vår gemensamma välfärd. Med en bra integrationspolitik är jag övertygad om att invandring är bra för vårt land både på kort och lång sikt.

Men om vi ska klara den utmaningen, så handlar mycket om den tredje frågan: en arbetsmarknad som ha plats för alla som kan och vill arbeta. det är nyckeln till att klara finanseringen av välfärden och bygger på att vi klarar att ge alla som söker sig till vårt land en egen möjlighet att försörja sig och sina närmaste.

Där ligger de största utmaningarna för oss moderater - och för Sverige. Nu börjar arbetet med att forma den politik som behövs som ger svar på människors frågor. Det är utmaningen inför nästa val, i september 2018.

Inga kommentarer: