17 mars 2015

Noblesse oblige

Sverige är ett bra land att leva i, faktiskt ett av de bästa i världen. Vi hamnar ofta högt på olika rankinglistor om allt från pressfrihet och ekonomisk öppenhet till barns rättigheter och levnadsstandard. Sverige ses också av många i vår omvärld som ett föredöme i olika sammanhang.

Det förhållandet är värt att vårda. Men det finns lika självklart saker som kan bli bättre. Även Sverige är ett land med sina egna samhällsproblem att ta hand om. Mer än en gång är de självförvållade. Vi tar emot många flyktingar men har misslyckats med integrationen. Vi ger fri skolgång till alla men resultaten sjunker. Vår ekonomi är stark tack vare innovationer, naturtillgångar och utrikeshandel, men vi är känsliga för svängningar i omvärlden. Sist men inte minst: även i Sverige finns misstro och motsättningar mellan människor på grund av ras, religion, etniciet eller sexuell identitet.

Vi har all anledning att arbeta med våra egna samhällsproblem. Samtidigt ska vi självklart, som förre statsministern sade, vara en humanitär stormakt. Då är utmaningen inte att veta bäst hur det ska vara i andra länder. Utmaningen är att kunna säga det på ett sätt som väcker respekt och leder till förändring.

Dit är det en bit kvar, och sträckan har inte blivit kortare på senare tid. Att vårt land agerar som en humanitär stormakt kräver det som brukar krävas av den starke: ödmjukhet, insikt, tålamod och en viss självdistans.

Det kan tyckas olyckligt när vår störste manlige fotbollsspelare kallar ett annat land, till råga på allt en parlamentarisk demokrati, för "ett skitland". Vi tycker att det är en manlig fotbollsspelare som förlöpt sig. Omvärlden ser det inte riktigt så.

Zlatan hade möjligen rätt, men man säger inte så om en domare; framför allt inte om man är en omhuldad storstjärna. Då har man andra arenor där man kan utöva sin auktoritet. Ställning förpliktigar, som det heter på svenska. Det gäller både fotbollsspelare av världsklass och politiker som vill vara det.

Till sist ett lästips till den som vill se hur det ser ut i verklighetens Sverige. Läs dagens debattartikel av Carl Franks i UNT.

Inga kommentarer: