11 mars 2015

Uppsala kan bättre

De senaste dagarnas tragiska besked från telekombranschen - jag lider verkligen med de orter som drabbats - sänder naturligtvis chockvågor genom hela landet. Även vi i Uppsala har anledning att ödmjukt fundera över vad som skapar tillväxt och utveckling.

Idag har STUNS haft seminarium om förutsättningarna för en växande Life Science-bransch, och om hur vårt näringsliv kan hävda sig i hård konkurrens. Det blev en lärorik dag även för oss som jobbat ett tag med dessa frågor. Dagen gav en god insikt om vikten av kunskap och kompetens, om vikten av god samverkan, och inte minst om hur litet Sverige, för att inte tala om Uppsala, är i världen.

Men dagen gav också positiva insikter om de styrkor som vi i Uppsala tillsammans kan bygga vidare på. Här finns företag och organisationer som faktiskt är världsledande inom sina områden. Uppsala har också ett unikt kluster av företag och institutioner som skapar en enastående grund för fortsatt utveckling - om vi vårdar dessa unika värden rätt.

Jag har skrivit om detta tidigare, och mer att läsa finns på STUNS hemsida. Även om jag inte arbetar med dessa frågor politiskt längre, så kommer jag att arbeta vidare med att stärka Uppsalas position inom Life Science.

Det går bra för Uppsala. Men Uppsala kan ännu bättre.

Inga kommentarer: