01 mars 2015

Fritt fall eller sluttande plan

Jag brukar inte höra till de allra värsta kritikerna av den så kallade flumskolan. Det är viktigt att se att skolan har fler uppdrag än ren kunskapsförmedling. Skolan är en spegel av samhället, och måste vara en del av arbetet med integration och mångfald.

Men när jag tar del av denna uppmärksammade händelse i Helsingborg, så blir jag riktigt beklämd.

Tydligen har en lärare (i svenska för invandrare, men det spelar mindre roll) hamnat i meningsutbyte med en elev om Förintelsen. Eleven förnekar, enligt uppgift, etablerade fakta och läraren avvisar elevens påståenden.

Sånt kan hända men det är inte det värsta.

I den situationen väljer skolans ledning, fortfarande enligt uppgift, att tillrättavisa läraren. För att vederbörande tydligen inte låtit fakta stå emot fakta  utan påtalat för eleven vad läraren faktiskt har till uppgift att undervisa om; att Förintelsen är ett historiskt faktum.

Jag är dessvärre inte förvånad. I ett samhälle där kunskaper relativiseras och fakta uppenbart kan "diskuteras", så har vi naturligtvis skapat betydligt sämre förutsättningar för en skola som har undervisning som sin absolut viktigaste uppgift - och det påverkar skolans övriga uppdrag högst menligt. Tyvärr är det inte till gagn för dem som det i all välmening borde gynna - i stället har vi parallellt med denna utveckling kunnat se att större skillnader mellan skolor och elever. Rent av går det många gånger så långt att skolan, genom att bortse från uppdraget att förmedla kunskap, skapar större svårigheter för just dem som har de sämsta utgångspunkterna.

Samma synsätt går igen på mängder av områden. Det är inget sammanträffande att resonemanget hänger ihop med synen på ordning och reda, betyg i lägre klasser eller förhållandet mellan ren kunskapsinhämtning (som, på gott och ont, kräver hårt arbete) eller så kallat problembaserat lärande (som ingalunda är fel men som trots allt kräver en visst mått av grundkunskaper).

Kanske säger detta också något om förhållandet mellan humaniora och samhällsvetenskap å den ena sidan, och teknik och naturvetenskap å den andra. Ty om man kan diskutera Förintelsen, kan man då också likt Pippi Långstrump, hävda att gångertabellen ser annorlunda ut i Söderhavet "där klimatet är frodigare"? Vilka fakta är ovedersägliga, och vilka kan diskuteras?

De berörda i Helsingborg kan säkert reda ut sina bekymmer. Den större frågan är hur det står till med det svenska utbildningssystemet som helhet, och vart det är på väg.

Folk må håna vikten av kunskapsinhämtning. Folk må ifrågasätta lärarens auktoritet. Folk må tycka att det går bara att hämta fakta utan källkritik på nätet. Men i min värld kommer sju gånger åttaalltid  att vara femtiosex, för det lärde jag mig på lågstadiet. Och det har jag aldrig haft skäl att ifrågasätta.

Mer att läsa om det som hände här.

Inga kommentarer: