24 februari 2015

Det låter ju bra

Idag skryter statsminister Stefan Löfvén om regeringens påstådda förmåga och vilja till samarbete. Det låter förstås väldigt bra. Löfvéns problem är bara att Svenskt Näringsliv har helt andra besked.

Samma dag som statsministern stolt proklamerar sitt nya onnovationsråd, så pekar Svenskt Näringsliv genom sin VD Carola Lemne på de problem som följer av regeringens planer på att chockhöja arbetsgivaravgiften för unga.

Ett av problemen i svensk ekonomi är den svaga rörligheten på arbetsmarknaden. Har man väl fått jobb brukar det gå bra att behålla det. Få personer med erfarenhet och kontakter går utan arbete. De spm är utan arbete är unga och nyanlända. Det säger något om vad som måste göras för att klara både jobb och integration.

Löfvén borde lyssna på Lemne. Det skulle gynna svensk arbetsmarknad och svensk ekonomi. Det hade också varit ett tecken på att Löfvén menar allvar med sitt prat om dialog.

Men det lär inte bli av.

Inga kommentarer: