07 april 2015

En armlängd bort

Än en gång diskuteras om en profilfråga för Alliansen ska kunna vinna en omröstning emot regeringen. Den här gången gäller det mångfald och valfrihet i välfärden, en fråga där Alliansens linje dessutom har mycket brett stöd bland allmänheten.


För att Alliansen ska vinna i denna fråga krävs stöd även av Sverigedemokraterna. Självklart är detta parti oförhindrat att rösta på Alliansens förslag. I så fall vinner Alliansen, och mångfalden och valfriheten är räddad. Det är bra.


Ett sådant agerande skulle på inget sätt vara ett närmande till SD. Detta parti ska hålla på - minst armlängds avstånd, och det finns goda skäl till det.


Det har påståtts att den så kallade decemberöverenskommelsen skulle innebär att Alliansen lagt sig platt för regeringen. Så är inte fallet. Alliansen gjorde det som man redan före valet sagt att man skulle göra. Alliansen höll ord och släppte fram en rödgrön regering eftersom den har ett större parlamentariskt underlag än de fyra allianspartierna.


Sverigedemokraterna visade under regeringskrisen i höstas vilken sorts parti man är. Partiets företrädare uttalade tydligt att man skulle fälla varje regering som inte ville förhandla med dem om invandringspolitiken. Man gjorde inga öppningar för samarbete i andra frågor, utan villkorade allt, precis allt, med en enda fråga.


Det är ett naturligt sätt för ett parti som SD att agera. Man sätter allt på ett kort, för man vet att det är den enda möljligheten. I ett sådant läge finns faktiskt bara en sak att göra för alla seriösa partier, och det är exakt det som alla seriösa partier gjorde. Man kom överens om att det största blocket ska bilda regering, och man kom överens om att detta block ska kunna lägga en budget som går att regera på.


Därmed faller ansvaret för decemberöverenskommelsen på ett enda parti: Sverigedemokraterna. de har med sitt agerande omöjliggjort en annan regering, till exempel en alliansregering med tyst stöd av SD. Därmed är SD också ansvariga för borttaget RUT och ROT, straffskatt på anställning av unga, höjda bensinskatter och allt annat elände som re rödgröna stoppar in i sin budget.


Sverigedemokraterna må agera som de vill. Men det finns goda skäl att tala om för alla borgerligt sinnade väljare att deras aparta syn på politikens spelregler är orsaken till att vi inte har en Alliansregering. Och att vi nu får en politik som bygger på vänsterns idéer.

Inga kommentarer: