22 april 2015

Rikssjukvård

Ägnar dagen åt seminarium om rikssjukvård i Socialstyrelsens regi. En insikt som växer under dagens föredrag och diskussioner är den enorma utveckling som skett i svensk sjukvård under de senaste åtta åren. Allmänhetens bild av vården kanske präglas av larmrapporter och mediala beskrivningar av vårdens alla brister och problem. I själva verket är vården mer effektiv och framgångsrik än någonsin.

Visst finns problem i svensk sjukvård, men även problemen visar att det har skett en utveckling. De största frågorna idag, våren 2015, handlar om patientsäkerhet, personalförsörjning och lika kvalitet över landet och mellan människor. Att de frågorna står högst på dagordningen idag beror förmodligen på allt som hänt för att utveckla vården sedan 2006.

Själva det faktum att landsting och regioner sitter tillsammans och löser nationella sjukvårdsfrågor är en sådan sak. I Uppala kan vi vara stolta över att Skandionkliniken lokaliserats till Uppsala och att Akademiska sjukhuset tilldelats flera rikssjukvårdsuppdrag. Men vi kan framför allt vara glada för att samarbetet och rikssjukvården har lett till att vården blir bättre - för alla berörda.

Att patientsäkerhet och skillnader i kvalitet har blivit mer uppmärksammade på senare tid är kanske inte så konstigt. Idag vet vi mer än någonsin om vilken faktiskt kvalitet vården håller. Det beror i sin tur på att vården mäts och granskas på ett helt annat sätt än för bara ett decennium sedan. Det har i sin  tur grund i en medveten satsning på dataregister som mäter vårdens insatser och kvalitet.

Det ska nu blir spännande att se hur vården fortsätter att utvecklas. Min förhoppning är att vården ska fortsätta att utvecklas genom att processer som startat får fortsätta. Min oro är att ett arbete emot kvalitetsutveckling som blottlagt brister ska vända till en tillbakagång till den gamla ordning som rådde innan vi vågade granska vad som faktiskt händer.

Inga kommentarer: