24 april 2015

Ledarskap och mod

Nya moderaterna har fått en ny ledning. Det ger naturligtvis tillfälle att ompröva och utveckla, och det är bra. Ett stort arbete pågår nu i partiet på temat "Sverige kan mer". Det är mycket bra.


Men det finns ett problem med begreppet "politikutveckling". Människor utanför våra egna moderata led är kanske inte i första hand intresserade av hur vi "utvecklar" vår moderata politik; de vill veta hur vi löser de samhällsproblem som vi står inför. Då duger det inte att meddela att lösningar på problemen kommer om ett halvår.


För viss finns det samhällsproblem. Migration och integration (vad man än tycker om att människor flyr från sina hemländer). Hotet från Ryssland. Den samhällsekonomiska utvecklingen. Brister i välfärden - även om vården leder till att vi idag är friskare och lever längre än någonsin.


Att människor flyr från sina hemländer skapar problem som behöver lösas, vad man än tycker om att de flyr. Och om man då inte vågar stå för mer komplexa lösningar så blir det svårare att stå emot dem som tror på det enkla. Vi moderater måste erkänna att vi inte gjort så mycket mer än två saker. Vi har sett och erkänt problemet, och vi har varit tydliga med att lösningarna ska bygga på humanitet och öppenhet. Men det räcker inte. Vi måste visa att vi har lösningar på samhällsproblem nu, och inte om ett halvår.


Överenskommelsen om försvaret var bra, men det lämnar fortfarande obesvarade frågor. På samma sätt om i politiken för migration och integration lämnar det fältet fritt för andra krafter, och det påverkar situationen negativt.


Att samhällsekonomin kommer att skadas av höjda skatter och sämre företagsklimat är uppenbart, men har vi moderater visat hur alternativet ser ut? Att bara skylla på regeringen räcker inte, och att hänvisa till ett pågående "utvecklingsarbete" håller inte heller.


En sak som jag lärde mig av åtta år som ytterst ansvarig är att politik är något som pågår varje dag, hela tiden. Det behövs ett långsiktigt planerings- och utvecklingsarbete - men det behövs också svar på de frågor som människor ställer.


De svaren kan inte komma i morgon eller om ett halvår. Då har människor nya frågor som kräver nya svar. En del av utrvecklingen hos oss moderater måste vara att lära oss att svara på frågor som människor ställer.


Med konkreta lösningar, inte med svaret att utredning pågår.

Inga kommentarer: