28 april 2015

Vårdcentralsmyten

Du har kanske också hört påståendet om att vårdvalsreformen skulle ha lett till en våldsam överetablering av vårdcentraler i centrala Uppsala, medan särskilt den utsatta norra länsdelen drabbats hårt av bristen på närbelägna vårdinrättningar.

Nå, det är kanske dags för en faktakoll.

I Uppsala län (källa: landstingets hemsida) finns 52 vårdcentraler i länets åtta kommuner.
I det som brukar benämnas Norduppland, alltså länets fyra nordligaste kommuner, ligger tio av dessa. Kommunerna i Norduppland har enligt senaste statistik 64.038 invånare, alltså finns en vårdcentral per 6.404 invånare.

I länets två sydligaste kommuner, Enköping och Håbo, bor 61.197 invånare. Där finns nio (9) vårdcentraler, vilket ger 6.799 invånare per vårdcentral. Glesare än i Norduppland, alltså.

Än glesare mellan vårdcentralerna är det faktiskt i länets nyaste kommun, Knivsta. Där finns visserligen, tack vare vårdvalet, numera två vårdcentraler. Men med en befolkning på drygt 16.000 invånare blir antalet invånare per vårdcentral hela 8.052!

Men i Uppsala,då? Där har ju flera nya vårdcentraler startat, och det måste ju betyda att tätheten är betydligt högre. Eller?

Nej. I Uppsala kommun, med 207.362 invånare, finns idag 31 vårdcentraler. Det innebär 6.689 invånare per vårdcentral, även det alltså glesare än i Norduppland.

Sanningen är att nya vårdcentraler har etablerats där folk har bosatt sig, i kommunerna som växer och därför har ett ökande vårdbehov. Därför är vi i Alliansen glada för att nya vårdcentraler de senaste åren har startat i Knivsta, Bålsta, Enköping och Uppsala. Trycket hade annars varit alldeles för hårt på de få vårdcentraler som tidigare fanns på dessa orter.

Med andra ord; fakta och siffror är inte så dumt att ha när man pratar om frågor som dessa. Myter sprider sig så lätt.

Inga kommentarer: