09 juni 2015

Av ideologiska skäl

Socialdemokratin förnekar sig aldrig. det blir bara lite tydligare ibland.


Detta parti, som gärna vill framhålla sig själv som förnuftets, evidensens och pragmatismens alternativ i politiken, tvekar i själva verket inte en sekund om det får en chans att driva igenom något av rent ideologiska skäl. Det gäller inte minst inom sjukvårdspolitiken, där S verkar tro att saker blir "evidensbaserade" bara för att de råkar tycka något.


Nu ska en av Alliansens många reformer, omregleringen av apoteken, således sättas under lupp. Barnet ska ut med badvattnet och en förhatlig liberalisering ska av oklara skäl "reformeras" till det som var förr. När sossarna styrde.


Men nio miljoner apotekskunder vet att Gabriel Wikström har fel, den här gången också. Det var ju Wikström som helt nyligen sågades med fotknölarna för att med rent kuppartade metoder försöka avskaffa en annan lyckosam reform, det fria vårdvalet i primärvården. Jag minns för egen del något av det mest patetiska jag upplevt under fyrtio år i politiken, när minister Wikströms statssekreterare tappert skulle försöka försvara förslaget att avskaffa valfriheten i primärvården vid en remisskonferens på regeringskansliet. Dussintals företrädare för landsting, fackliga organisationer, myndigheter och branschföreträdare berättade om alla de galenskaper förslaget innehöll. Statssekreterarens understöd inskränkte sig till något enstaka, lika ideologiskt skygglappat, socialdemokratiskt landstingsråd.


Motiven för att ge sig på apoteken och primärvården styrs alltså icke av någon sorts välment allmännyttighet eller av pragmatiskt tänkande kring sjukvårdsfrågor. Att stoppa den valfrihet och mångfald som dessa reformer gett upphov till är djupt ideologiskt betingat. Allt tal om att vårdpolitiken skulle styras av något annat än just "ideologiska skäl" är rent nonsens. Varför ger sig annars socialdemokratin sig på två av de reformer som rent sakligt varit de mest framgångsrika?


Så blev det alltså med alla försäkringar om att valfriheten och mångfalden inte alls hotades av en röst på S i förra höstens val. Vi får hoppas att väljarna lärt sig något av detta inför framtiden.


Tur att Lena Mellin i Aftonbladet har civilkurage att ryta ifrån.

Inga kommentarer: