21 juli 2015

Krossa luddismen - och gör det själv

Utan att veta om det är du delaktig i att världen blir bättre. Varje dag utför du saker som beror på utveckling, och genom att göra det själv bidrar du till att ta bort trista, simpla och meningslösa arbetsuppgifter. I stället uppstår nya arbetstillfällen, som är bekvämare, trevligare eller helt enkelt roligare och bättre betalda.


Mitt yrkesliv började 1981. Innan dess hade jag som många andra sommarjobbat med att dela ut tidningar och jobba i affär. Efter lumpen ville jag jobba och tog första bästa arbete, ett vikariat som affärsbiträde. Några av mina (absolut inte roligaste) arbetsuppgifter var att
- hämta kundvagnar på parkeringen (det har var innan det fanns lås som öppnades med mynt)
- plocka tomglas på den mycket enkla pantautomaten (rymde ett par timmars pantande, varefter flaskorna måste plockas ner i backar - för hand)
- packa varor i kassan


Alla dessa arbetsuppgifter är idag mer eller mindre bortrationaliserade. Det innebär självklart att det finns färre anställda i en livsmedelsbutik - men de arbetsuppgifter som försvunnit har ersatts av nya jobb med intressantare och med kvalificerat innehåll - och i många fall högre lön. Och ser man till ett större sammanhang än en livsmedelsaffär, så är den organisatoriska och tekniska utvecklingen definitivt något som bidragit till ett bättre - och mer jämlikt - samhälle!


Om detta skriver Ronnie Sandahl krönika i dagens Aftonbladet. Sandahl är förbannad över att inte mötas av en butikskassörska när han ska betala sina daglivaror. Han ironiserar över att Swedbank tjänar grova pengar på att han kan sköta sina bankaffärer själv - och han upprörs över att inte kunna köpa en färdigmonterad motionscykel.


Det gör inte jag.


De arbetsuppgifter som Sandal "tvingas utföra" på sin fritid är uppgifter som annars skulle ha utförts av någon. Men inte av den direktör som enligt Sandahl hör hemma rätt långt ner i Dantes inferno - utan av en lågbetald arbetare. Jag lovar, av egen erfarenhet; att packa kassar, släpa kundvagnar eller sköta enkla, manuella uppgifter i en manuell bakkassa är inget som man bliv vare sig rik eller lycklig av. Därför är resonemanget om att "gratisjobba" i meningen att själv utföra vissa uppgifter ganska föraktfullt emot dem som slipper just dessa uppgifter till förmån för mer kvalificerat arbete.


Nu hör jag i och för sig till dem som tror att det vore bra med ett mer diversifierat arbetsliv. Alla kan inte leva på att skriva krönikor i Aftonbladet eller vara "rådgivare" till företag. Men att den diversifieringen skulle ske till priset av att vi som kan tar hand om våra egna enkla uppgifter - det vägrar jag att gå med på.


Utan den utveckling som gör att Sandahl måste blippa in sina egna dagligvaror, betala sina egna räkningar och skruva ihop den egna motionscykeln (så att han kan pusta och stånka i sadeln en halvtimme), så hade en rad "intressanta" arbeten funnits kvar än i dag. Som murarsmäcka, bagarlärling, sumprunkare eller stuveriarbetare. Alla finns de beskrivna i Per Anders Fogelströms "Stad"-serie, och alla visar de hur klassamhället har förvandlats genom den utveckling som Sandahl hånar. Visst finns det fina och mindre fina jobb än idag - men medan de "fina" är ungefär de samma, så har den tekniska utvecklingen sållat bort mängder av jobb som ledde till arbetsskador, inkomstskillnader och (fråga mig, som sagt) nedsättande syn på simpla men - innan tekniken fanns - nödvändiga arbetsuppgifter.


Att inte se det goda i en sådan utveckling, det är i mina ögon att se ner på dem som förväntas göra det som Sandahl vill slippa. Mycket återstår att göra - men arbetslivet är ofrånkomligen bättre idag än för hundra år sedan. Och det är en utveckling som vi alla deltar i. När vi blippar våra varor i självbetjäningskassan, gör våra bankärenden på nätet - eller skruvar ihop den nyinköpta motionscykeln. Gör det själv - och bidra till en bättre värld.


(Fotnot: vad luddismen är kan du läsa här)

Inga kommentarer: