20 juli 2015

Draksådd

Aftonbladets Linnea Swedenmark skriver idag om konsekvenserna av vänsterns retorik under åren med alliansregering. Med uttryck som att "Sverige håller på att gå sönder" och grundlösa påståenden om välfärdens sammanbrott försökte man skapa en felaktig bild av tillståndet i vårt land. Följden blev mycket riktigt att allt fler upplevde att samhällsutvecklingen gick åt fel håll.

Idag har vi en ny politisk ledning, och det har mycket riktigt visat sig att det inte varit helt enkelt att rätta till vare sig verkliga eller påstådda problem i välfärden och i samhället som helhet. Konsekvensen har blivet den väntade, och den som Swedenmark beskriver, även om hon givetvis uttrycker det med de ord som är att vänta med Swedenmarks politiska hållning.

Människor röstade bort Alliansen, för man väntade sig skulle lösa problem som den tidigare oppositionen beskrev. Men vissa av de beskriva problemen existerade överhuvudtaget inte, och andra saknade vänstern helt enkelt lösningar på.

Sverige har världens bästa sjukvård. Äldreomsorgen upplevs också som bäst i världen av dem som har egen erfarenhet; de äldre själva och deras anhöriga. En sådan vård och omsorg är givetvis väldigt svår att ändra på - framför allt om man saknar en genomtänkt politik.

Därmed inte sagt att vården och omsorgen, för att inte tala om samhället som helhet, är fria från problem. Bristen på personal i vissa yrkeskategorier är skriande. Skolans resultat oroar. Det ökande antalet äldre ställer både vården och omsorgen inför utmaningar. Men lösningen är inte, särskilt inte om man saknar konkreta lösningar, att prata om en välfärd i totalt förfall.

Just detta är nu en av regeringens största utmaningar, som man dessutom delar med politiska ledningar i rader av kommuner och landsting. Att prata om att Sverige håller på att gå sönder visade sig helt enkelt inte vara så lyckat.

Det snabbt sjunkande förtroendet för regeringen visar dessutom att väljarna nu genomskådat hela bluffen. Det är bara var femte väljare som tror att den nuvarande regeringen har förmåga att klara de samhällsutmaningar de står inför.

Det som nu behövs är ett politiskt alternativ som på ett positivt och konkret sätt kan visa att man har lösningarna - och förmågan. Låt oss hoppas att Alliansen, både som enskilda partier och tillsammans, kan möta den utmaningen.

Inga kommentarer: