18 juli 2015

Ordning och reda

Vi är många som undrar vad regeringen håller på med.


Vem som är fungerande regeringschef i varje givet läge är ingen liten strunt- eller formaliafråga. I ett  utsatt läge kan det vara helt avgörande vem som har befogenhet att fatta vissa beslut. Trots allt lever vi i ett land som fått uppleva att regeringschefen mördas, och därtill traumatiska händelser som Estonias förlisning och tsunamin i Indiska Oceanen.


Därtill har vi en regering som åtskilliga gånger använt uttrycket "ordning och reda".


Frågan om vem som formellt är statsministerns ställföreträdare, eller vice statminister om man så vill, är alltså inget som är en intern uppgörelse mellan regeringens partier. På den punkten är regeringsformen kristallklar. Statsministern kan utse en ställföreträdare, och då är vederbörande den som träder in i statsministerns frånvaro.


Har då statsministern gjort det?


Vilka som är ministrar, och vilka ansvarsområden de har, läser statsministern upp i samband med regeringsförklaringen. Det kallas i regeringsformen för att anmäla övriga statsråd. Så skedde också helt enligt regeringsformen den 3 oktober. Du kan höra regeringsförklaringen och uppläsningen av utsedda ministrar här. 37 minuter och 55 sekunder in i sändningen säger statsministern ordagrant att "statsråd, vice statsminister och chef för miljödepratementet är Åsa Romson".


Med andra ord: statsministern har i regeringsförklaringen pekat ut en minister som vice statsminister, vilket rimligen innebär att han gjord det som står i regeringsförklaringen; "Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för
statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter". Detta har han dessutom kungjort, eller anmält som det står i regeringsformen, för riksdagen.


Alltså är Åsa Romson, enligt gällande konstitutionella regler, Sveriges vice statsminister.


Tills annat meddelas, och formellt åtgärdas. Vem som är och inte är ställföreträdare för statsminstern kan under alla omständigheter inte smusslas undan i nån sorts informell förhandling. Om Romson ska fråntas uppdraget som vice statsminister måste detta rimligen anmälas i riksdagen som en formell ombildning av regeringen.

Inga kommentarer: