02 september 2015

Gamla fina nya Moderaterna

I dag publicerar fyra moderater från Stockholms län en viktig artikel om behovet av förnyelse inom Moderaterna. I korthet efterlyser författarna en moderat nytändning, som tar sitt avstamp i en värdebaserad berättelse.

Dessvärre, får man säga, har de alldeles rätt. Tiden efter valet brukar sägas ha ägnats åt något som brukar kallas för "politikutveckling", men som mest handlat om att ängsligt undra vad folk vill veta och - på ett ganska famlande sätt - gett en massa spridda svar på lika spridda frågor. Debattörerna träffande nog val att kalla detta för popcornpolitik.

Som en replik på artikeln skriver den moderata oppositionsledaren i Stockholms stad, Anna König Jerlmyr, att "visst levererar de (spridda utspelen) svar på frågor som diskuteras runt människors köksbord och arbetsplatser". Möjligen är det så, men König Jerlmyrs svar visar mest av allt att det som saknas inte förefaller vara upptäckt ens av de mest insatta.

Det vi moderater behöver är en berättelse.

Den berättelse jag vill att vi moderater ska berätta handlar om stolthet. Vi ska vara partiet som är stolta över det fina land vi lever i, ett land med starka finanser, där hushållen har utrymme att spara, och där välfärden trots alla skräckrapporter håller internationell toppklass (även om länken går till en artikel från 2013). Vi kan vara stolta över Sverige.

Men allt är inte perfekt. Det finns gott om utmaningar, och hösten 2015 kan ingen tvivla på att flera av de viktigaste handlar om migration och integration. Vi drar inte för att peka på utmaningarna, och vi tror att det finns hållbara lösningar.

Vår berättelse ska inte handla om att "Sverige håller på att gå sönder", var sig vi befinner oss i majoritet eller i opposition. Vi tar ansvar, i varje läge. Dessutom står vi upp när det blåser, och vänder inte kappan efter vinden - för vi är trygga i de värderingar som vår berättelse och vår politik bygger på. Vi tror på flit och strävsamhet, på i verklig mening lika behandling, på ordning och reda och sist men inte minst på öppenhet och tolerans.

I berättelsen ingår också att vi tar människor och deras oro på allvar. När människor ställer frågor sänder det en signal. Just nu handlar mycket av oron och frågorna om förändringar i samhället som gör att människor blir osäkra och sökande. det är lätt att reagera på förändring, och lätt att bli osäker inför det som är annorlunda och ovant.

Då behövs politiker som förklarar och ingjuter trygghet.

Det är nu tio år sedan vi moderater efter ett historiskt valnederlöag 2002 genomförde en omprövning av gamla förlegade synsätt och lanserade nya Moderaterna. Tyvärr har en del av den förnyelsen gått förlorad med tiden. Därför är det hög tid att väcka de synsätten till liv igen.

Vi ska svara på människors frågor, tryggt förankrade i fasta värderingar men beredda att ompröva ställningstaganden som inte fungerar. Vi ska våga utmana oss själva och bekämpa samhällsproblem snarare än politiska moståndare i det ena eller andra lägret. När människor upplever politiken som fyrkantig och svår att förstå ska vi göra politiken "rundare", mänskligare och enklare. Och vi ska prata med människor på ett sätt som människor begriper.

Jag har gott hopp om framtiden för nya Moderaterna. Vi behöver visa ett politiskt ledarskap och forma en berättelse. Vi ska visa att vi tror på Sverige och på de människor som lever i vårt land. Och vi ska visa att vårt land är ett bra land att leva i.

Inga kommentarer: