05 september 2015

Mediekunskap

Funderar du på hur media arbetar med nyhetsvärdering? Undrar du hur de redigerar och vinklar olika fakta?

Här ska du få ett intressant exempel.

I veckan presenterade Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, sin årliga rankning över AT-tjänstgöringen på landets alla sjukhus. Den visar vad AT-läkare tycker om sin tjänstgöring och är därför en ganska viktig mätare på hur utbildning och rekrytering fungerar. Sjukhus som hamnar högt i rankningen har till exempel lättare att locka personal.

I vårt län finns två sjukhus; ett av landets allra största, Akademiska sjukhuset, och ett av de minsta, Lasarettet i Enköping. Intressant nog hamnade dessa två sjukhus nästan i var sin ände av rankinglistan. Akademiska sjukhuset rankades inte bara mycket högt, i själva verket är Akademiska i topp när man jämför de stora universitetssjukhusen med de speciella förutsättningar de har. Lasarettet i Enköping fick en placering som inte är riktigt lika smickrande - men lasarettet har också en helt annan roll i sjukvårdssystemet.

Akademiska sjukhuset är också, med all rätt, ett mycket noga granskat sjukhus. Varje händelse på sjukhuset är en potentiell nyhet, och det är inte så konstigt. Det ger vård till hundratusentals människor varje år, är Uppsalas största arbetsplats och finansieras med flera miljarder skattekronor varje år.

Alltså: stort sjukhus - hög placering i rankingen. Litet sjukhus - låg placering i samma ranking.

Vad lyfter då media, i detta fall Sveriges Radio Uppland, fram som den största nyheten?

Man lyfter fram det annorlunda och avvikande, det som skiljer sig från normen och väcker intresse.

Nämligen att ... det lilla lasarettet i Enköping hamnar lågt i rankingen. Att Akademiska har en hög placering nämns också - inne i inslaget. Men den braskande rubriken handlar om det lilla lasarettets låga placering.

Det formar naturligtvis människors bild av hur vården (och mycket annat i samhället) fungerar. Därmed har media ett självklart ansvar för hur människor uppfattar saker.

Tänk på det nästa gång media berättar sin version av olika faktauppgifter. Och läs gärna den här lilla intervjun med professor Hans Rosling.

Inga kommentarer: