06 november 2015

Flamma stolt

Idag är det allmän flaggdag till minne av Gustav II Adolf. Jag tycker det är självklart att hissa flaggan idag.

Jag gör det för att det känns viktigare än någonsin att manifestera gemensamma värden och att ge uttryck för nationalkänsla när den är som bäst. Gustav Adolfsdagen är, till att börja med, en bra dag att göra det på.

Många tror att Gustav II Adolf var en storvulen, chauvinistisk krigarkung, och visst förde han krig på det sätt man brukade på den tiden. Men han var också en stor omdanare vars insatser bär spår ända in i vår tid.

Gustav II Adolf gjorde Sverige mångkulturellt. I hans arméer stred holländare, skottar, tyskar, finnar, italienare (fast Italien som land fanns inte då) och fransmän. Hans fälttåg ledde till att Sverige införlivade ingrer, liver, polacker och tyskar, vilket gjorde att Sverige under stormaktstiden var ett land där många kulturer levde tillsammans och många språk talades. Han öppnade Sverige för arbrtskraftsinvandring från Vallonien och Holland, vilket ledde till ekonomiskt uppsving.

Han tryggade dessutom Uppsala universitets ekonomiska ställning för lång tid framåt och bidrag därmed till vårt lands kulturella utveckling. Och han gjorde mycket annat som inte ryms att nämnas här.

Han är, med andra ord, en konung värd att hylla. Vi som ska hylla honom är alla vi som tror på ett mångkulturellt och tolerant Sverige där alla får tycka och tänka vad de vill, men där det också finns plats för andra än vi som är födda inom landets gränser. Därmed är vi många som har skäl att hylla Gustav Adolf den Store.

Det är som sagt viktigare än någonsin, för gemensamma värden är hotade - och det från flera håll. Hoten kommer från dem som i namn av någon sorts missriktad "svenskhet" vill använda påhittade hotbilder och falska rykten för att stoppa den fria rörligheten. Människor med dessa värderingar bygger inte sin berättelse på det som är gemensamma svenska värden. Tvärtom.

Men hoten kommer också från dem som vill formulera om den gemensamma berättelsen om fri rörlighet och öppenhet parat med respekt för lagar och gemensamma värderingar. Sverige ska vara ett land där lagar och regler gäller lika för alla, och där samhället markerar emot dem som bryter emot dessa gemensamma lagar. Idag är det lika viktigt att markera emot det ena som emot det andra.

Jag är stolt över att vara svensk. Jag är stolt över vår tradition av öppenhet och humanism, och jag vänder mig emot alla krafter som från olika extrema vinklar vill förstöra våra gemensamma värderingar, normer och traditioner. Därför flaggar jag när det är allmän flaggdag. För att jag är stolt över att leva i ett av världens bästa länder, och för att jag vill markera emot värderingar jag inte delar.

Inga kommentarer: