04 november 2015

I klaveret igen

Jag älskar public service.
I själva verket älskar jag public service så mycket, så att jag vill att de ska göra sitt jobb. De ska vara en kritiskt granskande röst som klarar av att hålla en rågång mellan opinionsjournalistik och förmedling av fakta. Dessvärre händer det att detta avgiftsfinansierade mediekonglomerat trampar fel.

Nu har de gjort det igen. En sakuppgift som hade tagit trettio sekunder att kolla missades. Det är alltså svårt att hitta ursäkter för klavertrampet. Det inträffade dessutom i en situation så laddad av samhällsdebatt och svåra avvägningar, att alla varningsklockor borde ha börjat ringa på en gång.

Maria Persdotter är forskare i urbana studier vid Malmö Högskola. Men inte nog med det. Persdotter heter också en styrelseledamot för Vänsterpartiet i Malmö, som av en händelse också är politiskt drivande i urbana frågor. På partiets lokala hemsida uttalar hon sig också mycket tydligt som just vänsterpartist - och drivande i fråga om stöd för bosättarnas sak.

Det står givetvis Persdotter fritt att göra och säga vad hon vill. Det är inte det jag kritiserar. Men att de journalister inte gör en bättre kontroll av vem det är de intervjuar sänker givetvis trovärdigheten för berörda medier, i detta fall SVT.

Får man verkligen vara så slarvig? Borde inte den Maria Persdotter som intervjuas kollas i alla fall en aning närmare, till exempel genom en snabb googling?

Svaret på den frågan finns i de etiska reglerna för press, radio och TV. Inte minst punkt två. Där ges följande uppmaning till den som vill kalla sig professionell journalist: "Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer".

Just det. Om en person ställer sig framför en TV-kamera med vidhängande reporter för att uttala sig i en av de mest brännande frågorna just nu, så är det minsta man kan begära av en professionell journalist att vederbörande i alla fall kollat källan lite, lite närmare.

Den fråga som SVT nu borde svara på är om orsaken är slarv (det vill säga bristande professionalism) eller om det fanns andra motiv för att presentera Persdotter som forskare. Tilläggas kan att bortförklaringar av typen "hon uttalade sig som..." går bort totalt. Persdotter finns rikligt representerad exempelvis på öppna sidor på Facebook, och frågan är på tok för politiskt infekterad för att slätas över med bortförklaringar.

En ursäkt och en rättelse vore med andra ord på plats. Men jag tillåter mig att tvivla och hoppas jag har fel.

Inga kommentarer: