29 februari 2016

Miljardrullning

Idag gör SVT en stor nyhet av att de allmännyttiga bostadsbolagen har gått med vinst. En del av vinsten har dessa, av alla oss skattebetalare ägda bolag, återbetalat till ägaren, det vill säga till oss skattebetalare.

Hur mycket av vinsten har de tagits ut i så kallade värdeöverföring?

De allmännyttiga bostadsbolagen är medlemmar i organisationen SABO. Från deras hemsida kan man läsa ut att bolagen omsätter drygt 60 miljarder årligen eller ungefär 240 miljarder under fyra år. Uttaget av vinst har under dessa år varit 6,8 miljarder eller ungefär 2,8 procent av omsättningen. Även om man inte får särskilt mycket ränta om man sätter pengarna på banken, så är det på inget sätt någon oskälig avkastning på det kapital som skattebetalarna satt in. För så måste man räkna om det ska finnas rimliga motiv för att använda skattemedel för att investera i hyresfastigheter.

Hyresgästföreningens förhandlingschef kallar i inslaget uttagen för skrämmande och menar att uttagen är en "dubbelbeskattning". Dessa konstiga påståenden ifrågasätts inte på något sätt av reportern. I själva verket är ju de berörda hyresgästerna själva skattebetalare, men inte nog med det; de hus som dessa hyresgäster bor i har en gång byggts av samma skattekollektiv som nu uppenbarligen tycker det är ganska rimligt att man i alla fall får lite avkastning på de pengar man satt in. Pengar som alltså gått till att bygga hus till hyresgäster, som därmed tycker att deras boende borde subventioneras lite extra av skattebetalarna.

Det är bra att vi har fria och självständiga medier som kritiskt granskar olika samhällsfenomen. Men då bör man också vara konsekvent i sin kritik och se intresseorganisationer för vad de är.

Inga kommentarer: