23 september 2011

Politiken måste svara på väljarnas frågor

Jag kan förstå den som undrar en hel del om de frågor som mest skildrats i media på senare tid. Det har ju handlat mycket om fötroendevaldas ersättningsvillkor och om ganska tekniska frågor om hur landstinget arbetar med externa vårdgivare. Politiken måste handla om frågor som är relevanta för dem som ger oss vårt uppdrag, medborgarna och väljarna. Därför måste fokus i det arbete vi som är förtroendevalda utför vara de frågor som väljarna ställer.

Givetvis ska vi sköta exempelvis kontakter med externa vårdgivare korrekt - och det gör vi - men det är lätt gjort att gå vilse i orienteringen av vilka frågor somr viktiga för väljarna. Och jag måste säga att om man intar väljarnas perspektiv så blir frågorna tydliga; och det är just de frågor som står på Alliansens dagordning.

En sådan fråga är kollektivtrafiken. Bussar och tåg ska gå i tid, och på de tider och sträckor där människor behöver en fungerande kollektivtrafik. En annan är givetvis vården. Människor ska få vård i tid utan krångel och med god kvalitet och säkerhet. En tredje är jobben och tillväxten. Fler jobb behövs även i vår växande region. Alla ska få en plats och finnas med i samhällsbygget. Och det finns fler viktiga frågor. Vården av de mest sjuka äldre måste förbättras. Det akuta omhändertaganden kan bli bättre, och överhuvudtaget finns det mer att göra för att samhället ska bli tryggare.

När jag för samtal med människor som kontaktar mig i olika sammanhang är det mycket tydligt att det är dessa frågor som är i centrum. Det går inte en vecka utan ett brev eller ett samtal från människor som tvingas vänta för länge på vård de behöver. Jag får ofta kommentarer ute på stan som vittnar om en oro för hur kollektivtrafiken ska fungera i vinter. Och sist men inte minst är oron just nu stor för vad som kommer att hända med ekonomin.

Att arbeta med politik på heltid är spännande. Det kräver ofta att man är beredd att svara på frågor från många olika håll; från media, från politiska motståndare i opposition och framför allt från de människor som direkt berörs av våra politiska beslut. Det gäller då att komma ihåg vad som är viktigt och varifrån vi hämtar vårt politiska uppdrag. Det är från de väljare som är direkt berörda av våra beslut om vården, trafiken och utvecklingen i samhället.

Inga kommentarer: