17 september 2011

Världens bästa sjukvård...?

Den finns, sedan ganska många år, anledning att sätta ett frågetecken bakom den rubriken när det gäller svensk sjukvård. Det är inte så att den svenska sjukvården på något sätt blivit sämre; tvärtom håller den mycket hög internationell standard. Men vården på många andra håll har blivit långt bättre, och framflör allt mer effektiv än den svenska. Därför är det hög tid att vi i Sverige tar av förträfflighets-skygglapparna och börjar lära av andra.

Det som fungerar klanderfritt är framför allt en sak. Alla internationella undersöknngar visar att det bästa sättet att nå ett gott allmänt hälsoläge är att bygga systemet på en gemensam och solidarisk finansiering. Det behöver inte ske som i Sverige genom finansiering via skatten, utan kan också som i flera europeiska länder ske via obligatoriska försäkringar. Att börja krångla genom att förändra det svenska systemet finns det dock inte någon anledning till. Den svenskla modellen för sjukvårdens finansering fungerar bra.

Däremot finns det gott om undersökningar som bekräftar det som många svenskar säkert känner på sig, nämligen att en modell med en hög grad av offentlig drift leder till sämre effektivitet och längre väntetider. Den som vill titta närmare på ett väl fungerande sjukvårdssystem med många utförare och bra verksamhet rekommenderas att åka till Frankrike, men även till exempel Nedeländernas sjukvårdsmodell fungerar bra.

Det viktigaste vi har att göra ui Sverige är helt enkelt att titta på andra länder och lära av de bästa. Med ganska små steg - som att ge möjlighet för fler utförare - kan effektiviteten blir betydligt bättre i svensk sjukvård. Det kan leda till att de resurser vi tillför vården räcker till att behålla positionen som ledande i världen när det gäller sjukvårdens kvalitet. Men om vi inte är beredda att pröva nya lösningar, så är risken mycket stor för att svensk sjukvård om bara några år inte längre ligger i yppersta toppklass.

Inga kommentarer: