30 oktober 2011

Budget i balans

I morgon sammanträder landstingsstyrelsen, med budgeten för 2012 och en landstingsplan för tre år framåt som viktigaste punkt på dagordningen. Det är ett viktigt beslut, inte bara för att den lägger ramarna för den verksamhet som landstinget bedriver; det är också den politiska ledningens viktigaste styrdokument och därmed grunden för hela ledningen och styrningen av vårt landsting.

Det är också skälet till att planen och budgeten kräver mycket arbete och engagemang från oss som är förtroendevalda. Personligen upplever jag, det drar jag mig inte för att erkänna, tiden inför budgetbeslutet både i landstingsstyrelsen och senare i landstingsfullmäktige, som en tid av anspänning.

Lyckligtvis ser det dock ganska hyggligt ut, med tanke på läget i den globala ekonomin. Vi lever i en ekonomiskt stökig tid, och därför könns det skönt att lägga en budget som innehåller ett litet, men ändå ett överskott i landstingets ekonomi. Det kan behövas både som buffert för än svårare ekonomiska tider och som avsättning inför de utmaningar som väntar när landstingets anställda i framtiden ska få pension.

Budgeten som Alliansen i år lägger är stram, för att inte säga kärv. Det kommer att behövas ett fortsatt arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten, för att undvika mer drastiska åtgärder. Lyckligtvis kan vi peka på goda exempel, inte minst i vår primärvård och i vårt landstings fantastiska folktandvård, som ger gott hopp även på andra områden. Vi har också lyckats hitta en bra balans mellan kostnader och intäkter genom att se över både taxor i kollektivtrafiken och patientavgifter i vården. Det har lett till en budget som faktiskt lyckas förena ansvar för landstingets ekonomi med viktiga reformer för att förbättra de bristområden som finns.

För det saknas inte utmaningar. Köerna till vården är för långa. Patienter får vänta för länge för vård. Effektiviteten kan på vissa områden bli bättre. Vården om de som har de största vårdbehoven, särskilt de mest sjuka äldre, kan definitivt bli bättre. Större mångfald och ökade möjligheter att kunna välja vårdgivare är också en viktig reform för länets invånare. Allt detta, och mycket mer, kommer vi att arbeta vidare med under åren som kommer.

Likaså ska utvecklingen av länets kollektivtrafik fortsätta. Ökade satsningar är särskilt viktiga i ett läge där rörligheten på arbetsmarknaden är en nödvändighet för att klara tillväxten över tid. Pendeltågen längs både Ostkustbanan och Dalabanan är angelägna för att vårt län ska kunna fortsätta att växa.

Inga kommentarer: