31 oktober 2011

En politik som fungerar

Dagen har, som jag skrev i gårdagens inlägg, ägnats åt att lotsa landstingets budget och en lång rad andra ärenden genom landstingsstyrelsen. Åtskilliga veckors arbete har därmed nått en viktig milstolpe, och det är - som jag skrev redan igår - skönt att kunna lägga fram en budget i ekonomisk balans för landstingsfullmäktige.

Ledning och styrning av ett landsting är en krävande uppgift. Det innebär ekonomiska och andra prioriteringar, men det innebär också att behöva behärska alla delar av lednings- och styrningspårocessen. Den i grunden enklaste delen är att i ord presentera vad man vill göra, och att med dessa ord brodera allt det goda man vill ge invånarna, resenärerna, patienterna i form av en god vård, effektiv kollektivtrafik och allmän utveckling av länet. Om man så vill, kan man säga att författandet av texter i ett budgetarbete är det mest lustfyllda, eller i vart fall det som ställer minst krav på just ledning och styrning.

Den större utmaningen ligger i att får dessa goda tankar att faktiskt gå ihop i form av en budget med siffror och ekonomiska prioriteringar. Att därtill kunna formulera konkreta mål, fortfarande inom givna ekonomiska ramar, gör budgetarbetet ännu mer krävande - men också ännu roligare. Utifrån det resonemanget är även arbetet med siffrorna i budgeten lustfyllt på sitt eget sätt.
Politik, som så mycket annat i livet, består av både tankar, ord och handlingar. Att prata om en budget i balans, eller om ledning och styrning, är verkligen inte särskilt svårt. Pröva själv att se, om du kan säga "ledning och styrning" eller "ordning på ekonomin". Se! Det var ju inte så svårt!
Men att göra! Vid dagens sammanträde med landstingsstyrelsen fanns fyra skriftliga budgetalternativ. Tre av dem hade långa och vackert utformade texter - men inget "sifferverk" som visade hus budgeten faktiskt skulle får att gå ihop. I själva verket fanns i dessa budgetalternativ rader av spännande satsningar - men inte en enda rad som faktiskt klarar ut hur dessa tjusiga idéer ska finansieras.
I ett enda av de budgetalternativ som presenterades idag fanns en komplett politik för att leda och styra vårt landsting, med en kärv men tydlig redovisning både av varifrån pengarna kommer och hur de, krona för krona, ska användas. I ett enda budgetalternativ finns en genomtänkt idé både om hur verksamheten ska bedrivas och hur finansieringen klaras. I de tre andra budgetalternativen saknas den viktigaste av alla komponenter för en fungerande ledning och styrning.

Inga kommentarer: