01 november 2011

Så utvecklar vi kollektivtrafiken

Egentligen behövs inte så mycket mer än en länk till den utmärkta programförklaring som Alliansens fyra företrädare i kollektivtrafiknämnden skriver i dagens UNT. Den pekar nämligen på vad som behövs för att utvecklingen av kollektivtrafiken ska kunna fortsätta. Det är ökade satsnignar - men också en bra och ansvarsfull balans mellan kostnaden för den som reser och andelen som betalas med hjälp av landstingsskatten.

Som skribenterna påpekar, så är det inte i första hand de som går eller cyklar som ska förmås att åka kollektivt. Det är bilisterna som behöver lockas över till buss och bil - och det sker inte genom lägre biljettpriser eller sämre komfort. Det sker genom en klok och målmedveten satsning på en trygg, säker och effektiv kollektivtrafik. Den satsningen sker nu i Alliánsens Uppsala län, och jag är stolt över att leda en Allians som arbetar i just den riktningen.

Inga kommentarer: