03 november 2011

Två i stället för en

Radio Uppland har idag en nyhets som möjligen kan ge ett lite märkligt intryck. Det handlar om en av de externa vårdgigare som på landstingets uppdrag diver en vårdcentral i Bålsta. Självklart har vi en organisation som ser till att detta företag, som alla andra landstinget har affärer med, sköter sina åtaganden. och om de inte gör det så finns det rutiner för att säkerställa att så sker. I detta fall är det precis vad som skett.

Den viktiga frågan i Bålsta - om man snarare har ett patientfokus på sitt politiska arbete - är att det nu finns två vårdentraler som patienterna kan välja emellan. Den vårdcentral som då inte arbetar på ett sätt som väcker patienternas förtroende kommer att få väldigt svårt att klara sitt uppdrag.

De båda vårdcentralerna i Bålsta har varit igång en väldigt kort tid, men vi har redan fått många positiva reaktioner både på den ökade valfriheten och på den förbättrade tillgängligheten.

För socialdemokraterna är det inte viktigt. Turerna kring Medpro clinic bekräftar snarare vad vi länge har misstänkt. Socialdemokraterna försvarar den gamla tidens ordning, med en enda landstingsdriven vårdcentral i Bålsta. För dem är det viktiga inte att patienterna kan välja och att fler vårdgivare leder till kortare väntetider.

Inga kommentarer: