30 november 2011

En dag på jobbet, typ...

En hektisk dag är till ända. Planeringsmöte inför kommande landstingsstyrelse, veckogenomgång med Alliansens landstingsråd och politiska sekreterare, samtal med partivänner och väljare, paneldebatt på medicinska riksstämman och som avrundning på kvällen ytterligare en paneldebatt om pendlingen i länet och regionen. Mellan allt detta mail, telefonsamtal, mediekontakter och en givande lunch med en vän i näriongslivet.

Fullt så hektiska är kanske inte alla dagar - men väl så fyllda av glädje, även om det dyker upp en och annan lite beskare droppe ibland också.

Jag skriver dessa rader strax innan det är sags att gå till sängs för dagen, kanske mest för mig själv men också för dig eventuelle läsare som jag vill ge ett budskap om det politiska vardagen.

Att ha fått ett politiskt förtroende innebär givetvis också en hel del ansvar. För att komma till rätta med brister i den svenska vården, för att lösa människors problem, för att göra bra saker bättre och sist men inte minst ansvar för att göra verklighet av politiska idéer. Vissa dagar lyckas man inte åstadkomma så mycket, andra dagar är inte bara fyllda av aktiviteter (som idag) utan också av konkreta beslut som fattas för att ta ytterligare några steg i riktning mot de politiska visioner som vi bygger vårt arbete på.

Det är klart att det ibland kan vara frustrerande att det inte går fortare, men i grund och botten handlar det också om att det är fråga om komplicerade processer. Och trots allt har vi hunnit en hel del, som också gått i rätt riktning.

Politik, handlar - i alla fall i majoritetsställning - sällan eller aldrig om enkla lösnignar. Det är inte särskilt svårt att uttrycka enkla lösningar på svåra problem, men det går helt enkelt inte att prata bort de utmaningar som vi i vårt landsting står inför. Det är också ett skäl till varför det ofta gäller att ha respekt för de svårigheter som kan finnas med ett ärende, men det manar också till att arbeta vidare med det vi tror på. Då är det skön tatt ha framgångar och glädjeämnen att falla tillbaka på.

Ett sådant glädjeämne är primärvården. Sämst i landet för fem år sedan, i betydligt bättre skick idag. Köerna är kortare, ekonomin är bättre och personalen trivs. Det är faktorer som är värda att komma ihåg när när vi nu går vidare med att reformera andra delar av vården och verksamheten. Säkert kommer det att ta fem år även då, men det viktiga är färdriktnngen - inte takten. Det är viktigare att det blir bra än att det går fort.

Samtidigt kan jag inte låta bli att uttrycka min uppskattning, för att inte säga beundran, över mina kollegor i Alliansen. Arbetet flyter på med glada miner, optimism och en obändig vilja att lösa problem. Kanske ligger roten till en del av Alliansens framgångar också i just detta. Glatt humör och optimism räcker ofta längre än man tror.

Vi i Alliansen har ett och annat som vi kan vara både stolta och nöjda med. Det finns också mycket kvar att göra, men det betar vi av efter hand. Och du som medborgare i länet kan vara säker på att vi jobbar vidare med att utveckla vården och kollektivtrafiken. Varje dag, några steg i taget.

Inga kommentarer: