02 december 2011

En bröstcancervård i toppklass

Idag befinner jag mig utanför Uppsala län. Ärendet för dagen är sammanträde med samverkansnämnden för vår sjukvårdsregion, där vi träffas för att diskutera sjukvårdsfrågor som är gemensamma för sju landsting i mellansverige. Detta samarbete fungerar mycket väl, och är enligt min uppfattning viktigt att vårda.


Ämnet just nu är regional cancervård, inklusive jämförelser av hur detta viktiga område fungerar i olika delar av sjukvårdsregionen och riket. Och det som då glädjer är de fina siffror som vårt län redovisar. Faktum är att övrlevnaden i bröstcancer fem år efter insjuknandet ligger på tredje plats i landet. Med andra ord är den bröstcancervård som vi har byggt upp och utvecklat i toppklass!

Så har det inte riktigt låtit i den debatt som förts på senare tid. Snarare har politiska motståndare till Alliansen byggt sin argumentation på att Alliansens politik på området skulle vara hotfull - ja, rent av farlig - för den som drabbas av bröstcancer.

Att Alliansens politik fungerar väl och leder till en bättre vård är egentligen ingen nyhet; det har vi steg för steg sett under hela den tid som Alliansen styrt vårt landsting. Däremot är vi uppenbart dåliga på att berätta hur politiken gör skillnad. Men det finns också en osäkerhet, som jag har full förståelse för, som bygger på det faktum att mycket av det vi gör bygger på nytänkande och förändring av befintlig verksamhet.

I själva verket är denna förnyelse och förändring en självklar del av vården. Vi ägnar också mycket tid åt att förankra, förklara och beskriva det vi gör. Men det är givetvis problematiskt, när det finns politiska motiv för att vara emot det reformarbete som vi bedriver.

Syftet med dessa reformer är att göra vården bättre, för att ge invånarna i länet en bättre hälsa och ett rikare liv. Då är det givetvis glädjande att de faktiska resultaten pekar i rätt riktning.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Bröstcancervården är viktig för de som drabbas av sjukdomen.
Viktigt är att kontakt mellan patient och vård har hög frekvens. Väntetid oavsett hur kort den är pressar patienten som känner sig utlämnad. Landstinget förefaller att sträva efter god omvårdnad och snabba åtgärder. Det skall vi vara tacksamma för.


snar de är